Návrhy na ocenění mohla veřejnost zasílat do 5. listopadu. Podmínkou bylo, aby nominovaná osoba poskytovala své služby na území Karlovarského kraje.

„Do uvedeného termínu jsme obdrželi 307 anketních hlasovacích lístků, což bylo téměř o polovinu více než vloni. Je vidět, že v našem regionu máme opravdu spoustu skvělých zdravotníků, na které můžeme být náležitě hrdí,“ uvedl radní kraje pro oblast zdravotnictví Jan Bureš.

Ceny převzali nejenom vítězové jednotlivých kategorií, ale i další osobnosti z oblasti zdravotnictví. Těm bylo předáno mimořádné ocenění hejtmanky. „Mezi lékaři, sestřičkami a dalšími zdravotníky je celá řada těch, kteří obětavě pečují o naše zdraví, a to i často na úkor svého volného času. Jsem proto ráda, že můžeme těmto andělům v bílých pláštích již podruhé poděkovat za jejich nelehkou a velice záslužnou práci,“ poznamenala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová.

Přehled vítězů ankety Zdravotník Karlovarského kraje 2018

1. Kategorie: Lékař
MUDr. Zdeňka Růžičková-praktická lékařka pro děti a dorost (privátní praxe v Karlových Varech v Doubí), dlouhodobá předsedkyně sdružení praktických lékařů pro děti a dorost pro Karlovarský kraj

2. Kategorie: Zdravotní sestra
Helena Piškaninová -hlavní sestra a náměstek pro ošetřovatelskou péči v Nemocnici Ostrov

3. Kategorie: Zdravotník
Mgr. Bc. Andrea Bučková, DiS.-vrchní sestra a porodní asistentka gynekologicko-porodnického oddělní Nemocnice Cheb

4. Kategorie: Řád bílého pláště
prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.- zástupceprimáře chirurgického oddělení Nemocnice Karlovy Vary

Zvláštní ocenění hejtmanky Karlovarského kraje

Jelikož nebylo možné z tolika nominací ocenit v hlavních kategoriích všechny lékaře a ostatní zdravotníky, kterým by ocenění právě tak náležela, rozhodla se hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová ocenit i další nominované zdravotníky, u nichž vyzdvihla jejich dlouholeté pracovní nasazení a odbornou erudici.

MUDr. Jindřich Korbelář - lékař ve Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje.

MUDr. Miroslava Komárková – praktická lékařka pro děti a dorost (privátní praxe v Kynšperku nad Ohří)

Miroslava Losová - vrchní sestra urologického oddělení Nemocnice Karlovy Vary

MUDr. Veronika Nykodýmová – primářka zdravotnického zařízení Carvac v Aši

MUDr. Lenka Urbánková – lékařka v Hospicu sv. Jiří v Chebu a v Nemocnici Cheb