Investiční akce, která byla financována z ROP Severozápad, trvala celkem rok a půl. Za tu dobu se povedlo ve Skalné kompletně upravit veřejné plochy, komunikace, zeleň a opěrné zdi. Součástí projektu bylo také vybudování nové vodní plochy v místě bývalé zahrádkářské kolonie.

„Z jednoho lesíka, který byl dlouho neudržovaný, se nám povedlo vytvořit malý lesopark s chodníky a cestami na rekreaci," uvedla starostka města Skalná Rita Skalová.

„Na druhé straně u hradu se nacházelo zpustlé zákoutí s opuštěnými domy, a tak jsme se rozhodli i tuto oblast oživit a zkulturnit. Nechali jsme tam vydláždit komunikace, chodníky a nakonec tam vzniklo malé náměstí," popsala stavební úpravy starostka.

V rámci tohoto stavebního projektu byly opraveny také dva silniční mosty, což je pro samotné město velmi důležité.

„Během úprav podhradí došlo také k tomu, že opuštěné domy, které se na jedné straně hradu nacházely, si začali kupovat noví majitelé a stávající majitelé začali své domy opravovat," vyzdvihla Rita Skalová.

Městu Skalná se tak i s přispěním tamních obyvatel povedlo celou lokalitu kolem hradu Vildštejn pozvednout. Pro oživení podhradí bylo kolem hradu vysázeno také mnoho stromů. K výsadbě byly použity například alejové stromy s lípou velkolistou. Na části jednoho z ostrůvků uprostřed vzniklé vodní plochy se vysadila vrba babylónská s balem. Okolí plochy ozdobil nový travní porost.