Při letošním sčítání pracovníci Chráněné krajinné oblasti zjistili, že v pivovarských sklepích žije třináct kusů netopýrů čtyř druhů: netopýři velcí (Myotis myotis), netopýři černí (Barbastella barbastellus) a netopýři ušatí (Plecotus auritus).