V lednu nás tady žilo 295 686, koncem června to bylo o 455 lidí méně. Sice se to nezdá být mnoho, ovšem tento trend už pokračuje několik let. Přesně od roku 2009.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) žilo na konci roku 2017 v našem kraji 295 686 obyvatel, což bylo o 0,4 procenta obyvatel méně než v roce 2016.

„Po poměrně výrazném zvýšení počtu obyvatel v roce 2007 díky vysokému počtu přistěhovalých tak v roce 2017 pokračoval trend v poklesu počtu obyvatel v kraji, který přetrvává od roku 2008,“ uvedla Jana Špačková z krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Již od roku 2009 vykazuje každoročně migrační přírůstek v Karlovarském kraji záporné hodnoty. Stejně tak přirozený přírůstek obyvatel v kraji, a to již sedmý rok za sebou. Na konci roku 2010 žilo v Karlovarském kraji 307 444 obyvatel, což bylo o 192 osob méně než v roce 2009. A v porovnání roku 2010 a pololetí 2018 pokles za toto období dosahuje už 12 213 obyvatel.

„V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tedy k 1. lednu 2018, se počty obyvatel snížily ve všech jeho okresech. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Sokolov, kde ubylo 250 obyvatel. Na Karlovarsku představoval úbytek 133 lidí a na Chebsku počet obyvatel klesl o 72 osob,“ konstatovala k vývoji Špačková. Od 1. ledna do 30. června se na území Karlovarského kraje narodilo 1 359 dětí, což bylo o 44 dětí méně než ve stejném období minulého roku. Ze všech narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,8 procenta přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,1 procenta již doma čekali více než dva sourozenci. Za šest měsíců roku v Karlovarském kraji zemřelo o 15 osob více než ve stejném období minulého roku. Počet zesnulých tak dosáhl 1 796. Do negativního vývoje opět promluvilo i stěhování.

„Do našeho kraje se do konce června přistěhovalo 1 754 lidí. Z celkového počtu přistěhovalých se 44,6 procenta přistěhovalo z ciziny a zbývajících 56,4 procenta z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 772. Do jiných krajů se odstěhovalo 77,3 procenta všech vystěhovaných a do ciziny 22,7 procenta,“ poznamenala Špačková.

Něco ovlivnit lze, něco už hůře. To je názor karlovarského primátora Petra Kulhánka. „Určitě můžeme ovlivnit to, aby se lidé nestěhovali do jiných krajů. Třeba tím, že tady otevřeme veřejnou vysokou školu. Ale asi těžko dokážeme zařídit, aby se lidí rodilo více, než umíralo,“ uvedl Kulhánek. Odliv lidí se snaží zastavit příhraniční město Kraslice. To dříve mělo přes osm tisíc obyvatel. Nyní jich je něco přes šest tisíc. Dalšímu úbytku může napomoci to, že řada lidí začala pracovat těsně za hranicemi v Německu. „Lidem pak nabízíme příspěvek 50 tisíc korun při výstavbě rodinného domu. Navíc chystáme nové parcely pro stavbu,“ uvedl starosta Kraslic Roman Kotilínek. S odlivem obyvatel se potýkají také Mariánské Lázně. Za poslední rok se z města odstěhovaly tři stovky obyvatel. Město by rádo proti odlivu bojovalo stavebními parcelami, které budou určené hlavně pro mladé rodiny. (mel, jid, bež)