Stát se policistou. Sen nejednoho malého kluka byl v posledních čtyřech letech velice těžký, neboť policisté i v rámci šetření měli takzvaný stopstav. Nyní je však situace jiná, a policejní sbor hledá v kraji posilu v podobě až třiceti nových kolegů.

„Do konce letošního roku bude probíhat výběr až třiceti policistů. Ti budou podle potřeby rozděleni na obvodní oddělení či dopravní inspektoráty," potvrzuje krajský policejní mluvčí Pavel Valenta.

Podmínky k přijetí do služebního poměru přitom nejsou jedny z nejlehčích. Často budoucím policistům vystaví stopku fyzické testy. Ty se skládají z člunkového běhu, kliků, celomotorického testu a běhu na 1000 metrů. Policisté však pod čarou potvrzují, že na úspěšné zvládnutí stačí dva až tři měsíce pravidelného cvičení.

Přijetím do policejního sboru však vše teprve začíná. Budoucí strážci zákona jsou po přijetí do služebního poměru povinni absolvovat základní odbornou přípravu. Ta poskytuje policistovi znalosti a dovednosti, rozvíjí jeho schopnosti a postoje, a učí ho uznávat hodnoty potřebné pro výkon policejních činností.Po jejím dokončení pak přichází ověření nově nabytých znalostí služební zkouškou.

Pokud i tou absolvent, který chce v budoucnu pomáhat a chránit, úspěšně projde, čeká jej zařazení do služebního poměru na dobu určitou, zpravidla na dobu tří let.

Plat, na který se budoucí policista může těšit, se pohybuje na úrovni průměrné hrubé mzdy v Karlovarském kraji. Ta podle údajů Českého statistického úřadu v prvním čtvrtletí letošního roku představuje částku 20 447 korun.

Podmínky přijetí

- občanství České republiky

- věk nad 18 let

- plná způsobilost k právním úkonům

- bezúhonnost

- střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší

- fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby

- nebýt členem politické strany nebo politického hnutí

- nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nebýt členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost