„Tato pracovní skupina zaštiťuje mezinárodní policejní spolupráci příhraničních Krajských ředitelství policie Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského kraje, Policejních prezídií Horní Franky, Horní Falc, Dolní Bavorsko, Ředitelství Spolkové policie Mnichov a Bavorského zemského kriminálního úřadu. Zasedání, jichž bylo už několik desítek, se konají za podpory Nadace Hannse Seidela,“ uvedla mluvčí krajské policie Kateřina Böhmová.

Jednání s pořadovým číslem 41 se tentokrát konalo v Karlových Varech. „Policejní ředitelé a prezidenti se zabývali otázkami týkajícími se koordinace opatření při přeshraničním pronásledování, tvorbou příručky k nové smlouvě o policejní spolupráci mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo nebo společným vzděláváním příslušníků Policie ČR, Spolkové policie a Bavorské policie. Na zasedání se vyhodnocovala společná nasazení, opatření a zkušenosti ze společných cvičení pořádkových jednotek. Dojednávaly se také další oblasti spolupráce, možnosti společných opatření ve vztahu k aktuálnímu bezpečnostnímu stavu a jeho budoucího vývoje v příhraničních regionech České republiky a Svobodného státu Bavorsko,“ dodala k jednání Böhmová.