Primátora upozornil na to, že zmíněnou částku, která je odvodem za porušení rozpočtové kázně při výstavbě KV Areny, nikdo nezahrnul do návrhu rozpočtu na příští rok. K odvodu je pak nutné připočítat ještě stejně vysoké penále, takže konečná suma přesahuje 312 milionů korun. A ty by mělo město vrátit státu.

Podle primátora Petra Kulhánka není pravděpodobné, že by na nějaký odvod došlo v příštím roce. Pokud ano, bylo by to nejdříve spíše v roce 2016. Že město problém má, ale připouští.

„Snažíme se ho ovšem vyřešit. Proti platebnímu výměru na vrácení státní dotace pro stavbu multifunkční haly jsme se odvolali. Argumentujeme tím, že státní dotace byla využita přesně podle daných pravidel a v tomto případě nedošlo ze strany města k pochybení," uvedl Kulhánek.

Odvolání města posuzuje generální finanční ředitelství a výsledek by měl být znám patrně v únoru. Může to ale být i později. Jako další eventuální krok má město připravenu žádost o prominutí odvodu. Snížení vyměřené částky se může pohybovat v relaci 25, 10 a 5 procent. „Usilujeme o to, aby byla naše žádost posuzována individuálně a s tím, že jsme skutečně nic při čerpání státní dotace neporušili. Výsledek ale nemůžeme předjímat," konstatoval k případu Kulhánek.

Celý problém souvisí se známou „losovačkou" na stavební firmu pro KV Arenu. Za pochybné okolnosti provázející tento tendr dostaly Karlovy Vary půlmilionovou pokutu od antimonopolního úřadu. Vzhledem k netransparentnímu výběrovému řízení se tím pádem peněžními toky kolem stavby začalo zabývat i ministerstvo financí a generální finanční ředitelství. Výsledkem je požadavek na vrácení státní dotace a penále.

Město se do obdobných problémů už dostalo při výstavbě obytných domů ve Staré Roli a hrozila mu sankce kolem 260 milionů korun. Radnice nakonec zaplatila pouze 6,5 milionu korun.

Městu se podařilo odvrátit také hrozbu další sankce ve výši 12 milionů korun za rozpory v projektu na stavbu loděnice u Chebského mostu. V tomto případě zaplatilo jen 375 000 korun.