LOKALITY S OMEZENÍM PARKOVÁNÍ V SOBOTU 24. KVĚTNA

Zákaz parkování se vztahuje na celou trasu závodu (viz ulice níže) v sobotu 24. května od 8:00 do 22:00 hodin. Prosíme, přeparkujte své vozidlo s dostatečným předstihem a předejděte tak zbytečným nepříjemnostem spojeným s odtahem.

Divadelní náměstí, Dr. Davida Bechera, Festivalový most, Horova, I. P. Pavlova, Karla IV., Kpt. Jaroše, Lázeňská, Mariánskolázeňská, Mírové náměstí, Mlýnské nábřeží, Moskevská, most 17. listopadu, nábřeží Osvobození, náměstí Republiky, Nová Louka, Plzeňská, Sadová, Slovenská, Stará Louka, Studentská, Šumavská, Tržiště, T. G. Masaryka, Varšavská, Vřídelní, Zahradní, Západní, Závodní.

MOŽNOSTI VJEZDU A VÝJEZDU

Lokalita Tuhnice Vjezd do oblasti nebude od 17:00 do 19:30 hod. umožněn. Výjezd z oblasti Tuhnic bude možný od 19:30 hod. po trase Krymská, Charkovská a Západní směrem k Chebskému mostu.

Lokalita Krále Jiřího jednosměrný výjezd z centra LÚ bude možný přes ulice Krále Jiřího Dr. Davida Bechera (příčný přejezd na pokyn policie) Jaltská Dr. Engla (příčný přejezd na pokyn policie) Západní Chebský most.

Lokalita Závodní uzavírka ulice Závodní a Kpt. Jaroše (v úseku Závodní Dvorský most) v době 17:00 20:30 hod. Po celou dobu bude zachován vjezd/výjezd do OC Varyáda z ulice Chebská přes ulici Kpt. Jaroše. Do oblasti Dvory bude možnost vjezdu/výjezdu ulicí 1. máje. Ke krajskému úřadu a okolním budovám nebude možnost vjezdu/výjezdu.

Lokalita Plzeňská, Studentská V době 17:00 20:30 hod. Nebude možný vjezd/výjezd z ulic Plzeňská, U Podjezdu, Pod Lesem, Novotuhnická, od KV Areny a ze Studentské (od Doubského mostu směrem do KV + z ulice Strmá). Provoz přes Doubský most bude zachován kyvadlově.

Vjezd do oblasti Tuhnic, dále směr Krále Jiřího a přilehlých ulic v centru LÚ nebude po dobu závodu možný.

ÚPLNÉ UZAVÍRKY ULIC V SOBOTU 24. května

• Divadelní náměstí 17:00 22:00

• Dr. Davida Bechera úsek „Malý Becher" 17:00 22:00

• Festivalový most 17:00 22:00

• Horova 17:0022:00

• I. P. Pavlova 15:30 22:00

• Jánský most 15:30 22:00

• Karla IV. 15:30 22:00

• Kpt. Jaroše 17:00 22:00

• Lázeňská 15:30 22:00

• Mariánskolázeňská 17:0022:00

• Mírové náměstí 17:00 22:00

• Mlýnské nábřeží 15:30 22:00

• Moskevská 17:00 22:00

• most 17. listopadu 15:30 22:00

• nábřeží Osvobození pátek 24. 5., 18:00 sobota 25. 5., 22:00

• náměstí Republiky 17:00 22:00

• Nová Louka 17:00 22:00

• Plzeňská 17:00 22:00

• Sadová 15:30 22:00

• Slovenská 17:00 22:00

• Stará Louka 17:00 22:00

• Studentská 17:00 22:00

• Šumavská 17:00 22:00

• Tržiště 15:30 22:00

• T. G. Masaryka 15:30 22:00

• Varšavská 17:00 22:00

• Vřídelní 15:30 22:00

• Zahradní 15:30 22:00

• Západní 17:00 22:00

• Závodní 17:00 22:00

BEZPLATNÁ DOPRAVNÍ A INFORMAČNÍ LINKA

Ve čtvrtek 22. 5. a pátek 23. 5. od 9:00 do 17:00 a v den závodu v sobotu 24. 5. 2014 od 11:00 do 22:00 hodin je k dispozici bezplatná dopravně-informační telefonní linka 800 165 102. Informace budou rovněž na www.runczech.com>

VÝLUKA MHD

Od pátku 23. 5. 20:00 do soboty 24. 5. 23:59 nebude obsluhován úsek Tržnice Lázně III Tržnice.

V sobotu 24. 5. 2014 dojde k omezení provozu MHD, které se bude týkat těchto linek:

• č. 1: po celý den nepojede v úseku Tržnice Lázně III Tržnice a dále v době od 17:00 do 21:00 hodin bude v úseku Sklářská Globus jezdit objízdnou trasou přes Jenišov.

• č. 2: v době od 17:00 do 19:00 hodin nebude jezdit v úseku Libušina Divadelní náměstí, v době od 19:00 do 21:15 hodin nebude jezdit v úseku Richmond Divadelní náměstí a u Richmondu bude zastavovat v zastávce linky č. 7, v době od 17:00 do 21:00 hodin bude v úseku Tržnice OC Varyáda jezdit objízdnou trasou pres zastávky Rozcestí u Koníčka a Moser a dále spoje, které pokračují od OC Varyáda do Tašovic, pojedou objízdnou trasou přes Jenišov.

• č. 3: v době od 17:00 do 21:00 hodin bude v úseku Tržnice Rozcestí u Koníčka odkloněna přes zastávky Elite, Pivovar a Keramická škola.

• č. 4: po celý den nepojede v úseku Tržnice Lázně III Tržnice a dále v době od 16:57 do 21:00 hodin bude zcela mimo provoz.

• č. 5 a 18: v době od 17:00 do 20:00 hodin nebudou obsluhovat zastávku Západní.

• č. 6: v době od 17:00 do 21:00 hodin bude v úseku Tržnice Doubí odkloněna po průtahu I/6. Od 20:00 hodin bude zajíždět do zastávky Západní.

• č. 7: spoje v 17:00 hodin od Tržnice do Březové a v 17:40 hodin z Březové k Tržnici pojedou objízdnou trasou pres Doubí. V Březové budou zastavovat v protisměrných zastávkách oproti běžnému stavu.

• č. 23: v době od 17:00 do 21:00 hodin bude v úseku Tržnice Rozcestí u Koníčka a zpět odkloněna po průtahu I/6.

Další podrobné informace o změnách MHD doporučujeme sledovat na www.dpkv.cz, kde budou rovněž vyvěšeny informace o výlukách.

VÝLUKA VLAKU

V době závodu bude v úseku Karlovy Vary Březová Karlovy Vary dolní nádraží náhradní autobusová doprava. Omezení se týká spoje 7110 z Mariánských Lázní (17:51 KV Březová) a 7113 (19:24 náhradní autobus dolní nádraží).