Přeprava a montáž ocelové konstrukce si vyžádá dočasné omezení provozu v prostoru před výpravní budovou. Ve dnech 9. a 10. května zde proto bude platit zákaz zastavení. Parkování a zastavení vozidel bude možné pouze v prostoru parkoviště. Obsluha autobusových zastávek nebude omezením dotčena a zůstane zachována v plné míře.

Ve středu 9. května proběhne příprava prostoru pro nadměrné vozidlo, které schodišťovou část lávky na místo dopraví, a to v noci z 9. na 10. května. Zároveň zde bude instalována další technika pro následnou montáž. Ta bude zahájena ve čtvrtek 10. května kolem 8:30.