„Rekonstrukce a dostavba se týká stávajícího Pavilonu B, do kterého by se po ukončení stavebních prací měly v závěru roku přestěhovat dětské oddělení, ambulance i lůžková část ORL, stejně jako infekční oddělení," uvedl Vladislav Podracký, mluvčí KKN.

Pro návštěvníky nemocnice by stavební práce neměly přinést žádné zásadní omezení. „V průběhu stavby zůstane areál dopravně dostupný a stavba se nedotkne ani počtu veřejných parkovacích míst," vysvětlil mluvčí.

Pokud jde o samotné zdravotnické provozy, s předstihem došlo k přestěhování lůžkové části chirurgie B muži, která je nyní dočasně umístěna ve třetím podlaží budovy C. Stavbě se podle vedení nemocnice bude muset mírně přizpůsobit provoz gynekologicko-porodnického oddělení, což se bude týkat především personálu.

„Jediné oddělení, kterého se stavba dotkne větší měrou, bude dětská JIP, kterou bude nutné krátce uzavřít a následně přestěhovat do prostoru bývalých operačních sálů. Ty se v rámci centralizace stavebně upraví přesně dle potřeb dětské JIP, která tak nově získá vhodnější prostory pro svou činnost," doplnil mluvčí. nemocnice.

Bližší informace o průběhu samotných prací budou známy po předložení podrobného harmonogramu ze strany dodavatele. Stavba bude ukončena 15. října 2015.