Na Základní škole v Běžecké ulici v Sokolově byla ve školním roce 2015/2016 poprvé otevřena přípravná třída pro dvanáct zájemců s poruchami pozornosti a koncentrace, s jazykovým znevýhodněním, s problémy s grafomotorikou a především pak s vadami řeči. Celým školním rokem děti prováděla Marie Faustová společně s logopedickou asistentkou Kucharičovou, speciální pedagožkou Berkovou a psycholožkou Pastierikovou Neveďalovou.

„Podařilo se nám vybudovat velmi pěkné a podnětné zázemí – učebnu a hernu. Třídní učitelka byla ve spojení s odbornými pracovišti, pravidelně sledovala vývoj jednotlivých dětí a vyhodnocovala výsledky společně s rodiči a odbornými pracovníky. Pro děti byl tento ´přípravný´ rok rozhodně přínosný, a mohou tak bez větších problémů nastoupit do první třídy. V následujícím školním roce budeme mít tedy před sebou již druhý rok činnosti. Všem přihlášeným dětem a pedagogickým pracovníkům přejeme hodně pohody, radosti z nových poznatků a sil překonávat překážky," říká zástupkyně ředitele školy Lada Jelašičová.