V letošním roce bude Karlovarský kraj rozdělovat peníze ve třech dotačních titulech. Finance jsou určeny na obnovu a údržbu venkovské zástavby, na úpravu veřejných prostranství a zeleně a na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací, včetně pěších stezek či veřejného osvětlení. Dalších pět milionů korun je pak určeno na činnost manažerů mikroregionů, nadací či spolků.

„Chceme pomoci hlavně těm menším obcím, které nedosáhnou na dotace například z evropských fondů, protože nedokáží zajistit spolufinancování. Každoročně je o krajské příspěvky velký zájem," uvedl hejtman Karlovarského kraje Martin Havel.

Žádost mohou obce podat ještě do 15. února. Pokud uspějí, získají příspěvek až do výše poloviny nákladů na přihlašovanou akci. O něco více, konkrétně až 60 procent nákladů, může Karlovarský kraj podle pravidel uhradit těm obcím, které loni zabodovaly v soutěži Vesnice roku a odnesly si z ní jako ocenění zlatou, modrou, bílou, zelenou nebo oranžovou stuhu.

Maximální částkou, na niž mohou obce takříkajíc dosáhnout, je u nejmenších obcí do pěti stovek obyvatel 170 000 korun. Větší obce, jejichž počet obyvatel se blíží ke 2 000, mohou získat maximálně 100 000 korun.

Formuláře pro zpracování žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách Karlovarského kraje. Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu nabízí vedení obcí při sestavování žádostí metodickou pomoc. „V loňském roce jsme ve zmíněných třech dotačních titulech Programu obnovy venkova schválili příspěvky pro 71 obcí v celkovém objemu 10,5 milionu korun. Nejčastěji se s pomocí kraje stavěly či opravovaly komunikace, chodníky, náměstí, dětská hřiště, vyměňovalo se veřejné osvětlení, rekonstruovaly školy a kulturní sály," poznamenal Havel.

Dotační program je určen rovněž na údržbu sportovních, zdravotnických a sociálních zařízení, hasičských zbrojnic, autobusových zastávek, hřbitovů nebo drobné architektury.

Zhodnocovaný majetek však musí být ve vlastnictví žádající obce.