Pocitová mapa dopravy vznikla s plánem udržitelné městské mobility a generelem dopravy, který pro město vytváří společnost Udima za 2,75 milionu korun. Město se podílí částkou přibližně 115 tisíc korun, zbytek částky hradí dotace z Evropského sociálního fondu.

Mapu najdete na stránkách magistrátu města Karlovy Vary.
Cílem tohoto projektu je účinněji řešit problémy karlovarských řidičů. Plán udržitelné městské mobility bude obsahovat přehled všech forem dopravy, což je doprava soukromá, veřejná, osobní, nákladní, motorizovaná i nemotorizovaná. Ve výstupu projektu nebude chybět ani přehled o pěším pohybu nebo parkování. „Výsledky projektu by mohly být zpracované už v srpnu. Zatím se vedení města se zhotoviteli projektu schází nad předběžnými výsledky a prvními dojmy,“ upřesnil mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Pocitová mapa má sloužit jako podklad pro vedení města, kde budou zřejmá konkrétní místa, kde je zapotřebí dopravní situaci zlepšit. S výsledky přijde do rukou města i návrh dopravních řešení. Jaké varianty nebo kroky k případným změnám město zvolí, bude otázkou náročnosti řešení. „Návrhy řešení dopravních situací mohou být v rozsahu malých, nenáročných prací a opatření, až po změny veliké, které mohou obnášet stamilionové investice. Projekt může být ale podkladem pro získání dotačních titulů na mnoho úrovních, město by tak nemuselo úpravy hradit zcela samo,“ dodal Kopál.

Karlovarští řidiči upozorňují například na časy dopravních špiček, kdy je průjezd městem složitý a zdlouhavý. „Dopravní špičky jsou velmi nepříjemné, projet městem je pak velký problém. Citelné jsou i jakékoli uzavírky ulic, natož třeba mostu. Problém s parkováním je evergreenem, ale oceňuji, že se město parkovací místa snaží vytvářet. To je ale problém snad ve všech městech. Bylo by určitě vhodné, nějaké úseky lépe označit, třeba přechod pro chodce v ulici Sokolovská. Ráno svítí řidičům do očí slunce a na semafory není téměř vidět. Hned u přechodu navíc zastavuje autobus, lidí tak přechází hodně. Bylo by rozhodně přínosné, kdyby pocitová mapa nějaký z těchto problémů pomohla vyřešit“ řekl z pohledu řidiče krajský koordinátor Besipu Lukáš Hutta.

Z předběžných výsledků je už zřejmé například to, že karlovarským průtahem projíždí z celkového počtu vozidel 5 až 10 procent vozidel tranzitních. Nejvyužívanější cesta ven z města je poté silnice směrem z Karlových Varů na Ostrov. Po městě jezdí nejvíce aut osobních, které z města nevyjíždějí.