„Reklamní zařízení, která chce jejich majitel umístit v ochranném pásmu silnice I. třídy, tedy 50 metrů do výšky a 50 metrů od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu, musí být povolena místně příslušným silničním správním úřadem a toto povolení lze vydat až po souhlasu Policie ČR," vysvětlila Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Po tomto souhlasu lze povolit provozování takového reklamního zařízení, které není zaměnitelné s dopravními značkami, světelnými signály, zařízením pro provozní informace nebo dopravním zařízením a nemůže oslnit uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušit provoz.

„Jedná-li se o dálnice a silnice I. třídy, musí být v současné době splněna ještě podmínka, že reklamní zařízení slouží k označení provozovny nacházející se v silničním ochranném pásmu ve vzdálenosti do 200 metrů od reklamního zařízení.

Toto znamená, že i provozovna musí být v silničním ochranném pásmu, a ne mimo něj. Typickým příkladem takových provozoven jsou benzinové pumpy u dálnic a silnic I. třídy," doplnila krajská mluvčí.