Proti magistrátu tak nyní nestojí zeď bojkotu, ale ohromný val odporu podpořený petiční akcí. Nespokojenost s terminálem ale vyjadřují i někteří zastupitelé, především z řad opozice, a všichni společně žádají vedení města, aby práce na studii zastavilo a dopravní terminál postavilo jinde. Tedy ve vhodnější lokalitě. „Žádáme námi zvolené představitele města, aby zcela upustili od záměru vybudování nádražního centra v tomto prostoru. Dlouhá léta jsme žili v přesvědčení, že zde jednou vznikne tolik žádané náměstí, které by spojovalo nejen obchodní čtvrť s lázeňským centrem, ale přispělo i k vytvoření místa setkávání všech Karlovaráků," stojí mimo jiné v petici, kterou už podepsalo přes pět set lidí a za petiční výbor jedná Rostislav Váňa a zastupitel Pavel Bouška (Karlovaráci). Petice mimo jiné upozorňuje i na to, že Karlovy Vary jsou v současnosti rozděleny průtahem a areálem dolního nádraží na nesourodé čtvrti, a vznikne-li další překážka v pěší a cyklistické komunikaci v podobě nádražní budovy, budou se rozdíly dále prohlubovat. „Žádáme vás, abyste vzali v potaz opravdové zájmy tohoto města a prostor mezi Ohří, Tržnicí a Becherovkou využili jako základ ´města pro lidi´," vzkazují vedení města nespokojení občané.

NECHCEME PODNIKAT NA FLORENCI

Přestože je navržená objemová a zastavovací studie Integrovaného dopravního terminálu teprve na papíře a město za ni bez výběrového řízení zaplatilo přes 700 tisíc korun, oponentura zpracovaná odborníky ve městě, kteří ji hradili ze svého, je důkladná. Dopravní inženýři negativa sjednotili do několika vět: špatný je výběr lokality, kterou zcela ucpe, vlastní stavba, do níž budou vjíždět vozidla na stlačený plyn, prakticky neřešitelná požární ochrana, dopravní řešení, které zcela pomíjí dopravu v klidu, plánované investice a finanční náklady, které místo 800 milionů dosáhnou na více než 1,2 miliardy, a provozní náklady jsou odhadovány na 15 až 20 milionů ročně a zcela je ignorována ochrana léčivých pramenů.

Právník Karel Jelínek poukazuje na nezákonnost návrhu zadání studie IDT, nerespektování územního rozvoje a nevratné poškození památkové hodnoty Tržnice a ve výčtu negativ pokračuje upozorněním na ochranu vod, urbanistické koncepce města, na zhoršení dopravní situace a na nárůst hluku a prašnosti.

S tím zcela jednoznačně korespondují stížnosti lidí, kteří v této zóně bydlí, kteří zdůrazňují, že Karlovy Vary jsou stále lázeňským městem. „Nechceme takový špunt v centru, jímž vytvoříme kulminaci negativních dopadů nejen pro místní obyvatele, ale také pro lázeňské hosty," vzkazují magistrátu.

A obchodníci? „Nechceme podnikat na Florenci. Nemluvte o komfortu cestujících, ale myslete na lidi, kteří zde žijí a podnikají. Ten tubus nás tady zcela uzavře. Nebudeme mít kde parkovat, a platí i pro parkoviště před Tržnicí, s nímž IDT nepočítá, a zvýší se doprava v přilehlých ulicích. Zastavte to," žádají magistrát. Stejně tak jsou nespokojeni realitní makléři, protože cena realit v této zóně klesne. Podle inženýra Josefa Janů (Piráti) IDT navíc posouvá silnici i železnici o osm metrů a zkrátka se do této plánované lokality nevejde. Jako krajský radní pro regionální rozvoj a informatiku zdůraznil, že z této pozice dá na veškeré další kroky města velký pozor.

PRVNÍ ÚSPĚCH?

Zastupitelé Pavel Bouška a Jiří Kotek (ALTERNATIVA) považují za částečný úspěch to, že město nyní připravuje dopravní generel. A doufají, že kvůli IDT magistrát znovu uspořádá veřejnou besedu a konečně bude naslouchat i těm, kteří se spojili v jednotný a odborný bojkot proti tomu, jak je IDT navržen. A stanovisko přehodnotí.

„Pompeje ještě nejsou zaplaveny, ale valí se to na ně," upozornil slovy klasika Pavel Bouška na možné brutální zničení léčivých pramenů, a tudíž i toho nejcennějšího, co Karlovy Vary mají. Bez hostů by byl ale zbytečný i plánovaný terminál.