„Na koncovém zařízení proběhne nejprve zkouška manipulace s přijatým odpadem a teprve po obdržení oficiální výzvy ze strany Sokolovské uhelné můžeme najet na standardní režim,“ popsal situaci vedoucí projektu Roman Jerie.
„Standardním režimem rozumíme vypravení 600 tun upravených ropných kalů dvakrát za týden,“ poznamenal Jerie.
Další nakládka proběhne příští týden. EP Cargo následně zajišťuje logistiku podle provozních podmínek koncového zařízení, tedy tlakové plynárny.

Pro převoz kalů do zpracovatelského kombinátu ve Vřesové byla záměrně zvolena vlaková přeprava, protože je z hlediska vlivu na životní prostředí nejšetrnější. „Upravené kaly z ostravských lagun budou odváženy vlakovými kontejnery Innofreight, které jsou vyrobené a určené speciálně pro přepravu nebezpečného odpadu,“ konstatovala Pavla Ivácková, mluvčí společnosti AVE CZ.

Sokolovská uhelná v úterý 17. dubna poslala společnosti AVE CZ oficiální oznámení: „Nová dopravní trasa pro dávkování alternativního paliva je připravena.“ To znamená, že tlaková plynárna Vřesová je připravena na příjem odpadu ve smyslu smlouvy o převzetí odpadu a zajištění dalšího nakládání s ním.

Společnost AVE CZ má připraveno již přibližně 17 000 tun upravených kalů z ropných lagun Ostramo k odvozu a finální likvidaci. Upravené kaly neboli odtěžené surové kaly, které prošly úpravou vápnem a procesem zrání, jsou tedy neutralizované, v pevném skupenství a připravené k bezpečnému odvozu. „Upravené kaly byly zatím deponovány v areálu lagun Ostramo. Jejich maximální množství, které zde můžeme dočasně deponovat, je 30 tisíc tun. Před samotným odvozem upravené kaly ještě procházejí mechanickou úpravou tříděním,“ dodala Ivácková.