Karlovaráci budou v lidovém hlasování odpovídat na otázku, zda jsou pro nahrazení stávající železobetonové kolonády z roku 1975 litinovou replikou architektů Fellnera a Helmera. Zároveň obsahuje i druhou část, která požaduje ukončení oprav havarijního stavu současné Vřídelní kolonády. My jsme se proto Petra Kulhánka (KOA) zeptali:

Kolik lidí se musí vyslovit pro, aby referendum bylo platné?

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Tedy přibližně z 39 000 oprávněných voličů by se muselo účastnit alespoň cca 13 650 voličů. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 procent oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Tedy je potřebný souhlas alespoň cca 9 750 voličů.

Zabrání případný souhlas v referendu mezinárodní architektonické soutěži, kterou prosazují odborníci a přípravou se bude zabývat i kancelář hlavního architekta města, což požadovali a odsouhlasili zastupitelé na svém posledním zasedání?

Případný souhlas v referendu by architektonické soutěži zabránil v případě, že se záměr repliky ukáže jako realizovatelný, tedy by získal souhlas všech státních orgánů, které se k němu budou vyjadřovat. Pokud by se ukázal z jakéhokoliv důvodu nerealizovatelný, mohla by přijít na řadu architektonická soutěž.

Kolik by replika kolonády stála, už město vyčíslilo náklady?

Podle zpracovaného dokumentu inženýrů Václava Kouby a Štěpána Moslera je sumarizace odhadovaných nákladů na asanaci, demolici, výstavbu repliky, lávku, úpravu koryta řeky a nezbytné úpravy veřejného prostranství ve výši 1.171.000.000 Kč. A to za předpokladu existence technologické dokumentace a originálních forem výrobce, který je nástupcem salmovských strojíren v Blansku -původního výrobce litinové kolonády. Ten nás však ve svém sdělení informoval, že žádnou dokumentaci nemá a o výrobu z technických a kapacitních důvodů nemá zájem.Existují plány na stavbu repliky Vřídelní kolonády?

Podle informací ze stavebního archivu plány litinové kolonády zde mají. Výrobní dokumentaci slévárna nemá k dispozici.

Už jste pátrali po případném zhotoviteli? Z čeho by repliku Vřídelní kolonády vyrobil?

Výrobcem může být nástupnická firma Ernst a Leopold z Blanska, která, jak jsem uvedl, sdělila, že o výrobu zájem nemá. Mohli bychom se poté obrátit do zahraničí, kde by však cena byla ještě vyšší, než je uvedeno v odhadu.

Nemůže stavba repliky ohrozit karlovarské léčivé prameny?

Jakýkoliv zásah do území kolem Vřídla je rizikem. Toto riziko je obdobné jak pro stavbu repliky litinové kolonády, tak pro jakýkoliv jiný nový objekt vzešlý například z architektonické soutěže.

V této problematice je nutné postupovat maximálně obezřetně a odborníci jak místní, tak Ministerstva zdravotnictví vnímají tato rizika velmi intenzivně.