Právě dnes začíná oprava frekventovaného mostu u dopravního terminálu. Vede přes řeku Ohři v sokolovské ulici Jednoty. Po dobu prací bude otevřena vždy jen polovina mostu a doprava bude řízena kyvadlově. Zrušena je dočasně i zastávka MHD u mostu a studentům integrované školy se uzavře jedna z několika přístupových cest do školy.

„V návaznosti na vydané povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace v ulici Jednoty sdělujeme, že počínaje dnem 22. dubna bude zahájena rekonstrukce mostu přes řeku Ohři – I. etapa prací," potvrdila mluvčí radnice Dagmar Mašková. Vždy bude uzavřena polovina komunikace, tak aby byl zajištěn provoz po druhé polovině vozovky. Souběžně s tím bude umožněn bezpečný průchod chodcům po jedné straně chodníku mezi centrem města a dopravním terminálem. Provoz pro vozidla bude řízen světelnou signalizací, a to kyvadlově.

Dále bude dočasně po dobu rekonstrukce mostu zrušena autobusová zastávka MHD – Sportovní hala ze směru Michal – Terminál pro linky číslo 2, 3 a 7. Výstup cestujících bude umožněn na zastávkách U Drogerie a Terminál. „Pro zajištění zařízení staveniště zhotovitele a zajištění bezpečnosti chodců bude po dobu rekonstrukce zcela uzavřen chodník na nábřeží Petra Bezruče," dodala mluvčí. Konkrétně od lávky z ulice J. K. Tyla (od fary) k ulici Jednoty (u budovy HDB). Práce mají probíhat do 30. září 2014.