Loketský hřbitov je považován za jedno z nejkrásnějších pietních míst na Sokolovsku, což si uvědomilo v roce 2011 i město samo a začalo se aktivně angažovat v záležitostech oprav a rekonstrukcí hřbitova. Město plánuje kompletní úpravy hřbitova s tím, že se letos zaměří na zničené dřeviny. „Čekáme na dendrologický a biologický posudek, který je povinnou součástí žádosti o dotaci od Ministerstva životního prostředí," informoval starosta Zdeněk Bednář. Součástí návrhu bude i výčet vhodných dřevin, které nahradí stávající porost. V současnosti představují valnou většinu porostu areálu hřbitova lípy, které jsou staré zhruba osmdesát až sto let, jsou ale v katastrofálním stavu a ohrožují nejen pozůstalé, ale i náhrobky. „Lípa má životnost zhruba osmdesát let, pak je většinou napadená hnilobou a padá k zemi. Na hřbitovních dřevinách se podepsalo zanedbání péče v dobách komunismu," sdělil správce hřbitova Patrik Stangar.

Pokud bude schválena dotace, tak by se mělo začít pracovat na úpravách dřevin již letos na podzim s tím, že by do dvou let mělo být vše hotové. Součástí revitalizace není jen pokácení nebezpečných stromů, ale i uzdravovací řezy a následná výsadba nových stromů.

V případě vhodných dřevin se jedná o nelehkou otázku, protože každá dřevina má jiné nároky na podlaží. „Záleží na prostředí. Vrba potřebuje víc vody. Lípou nic nezkazíte. Smrk v tomto případě nemá moc smysl, ale takové túje jsou zajímavé, nebo cypřiše, ale ty se musejí zastřihávat. Pokud jde o hnilobu, tak ta je ve všech dřevinách. Jinan díky pryskyřici hniloba tolik nezasáhne. A navíc je to moc pěkná dřevina. Platan je také dobrá volba, jen se pak musí na podzim hrabat listí. Ale v podstatě každou dřevinu jednou napadne houba a vy ji pak budete muset pokácet," upřesnil za Správu Slavkovského lesa Tomáš Fiala.

Na zvelebení a údržbě hřbitova se začalo intenzivně pracovat až po revoluci. Město od roku 2011 investovalo do hřbitova statisíce, což se na něm znatelně projevilo.