Výsledek nula. Tak hodnotí řada řidičů postoj zainteresovaných stran k silnicím v Sokolově špinavým kvůli výstavbě obchvatu města. Počátkem tohoto roku se na sokolovskou radnici obrátili motoristé i občané se žádostí, zda by město něco neudělalo s ulicemi, které jsou pokryté blátem. Většinou šlo o nájezdy právě z nedaleké stavby obchvatu. Dostali příslib, že se zvýší četnost úklidu komunikace. Vozovky však místy i nadále zůstávají pod nánosem bláta.

„Je to zhruba měsíc, kdy jsem se na město obracel kvůli znečištění silnic ve městě a okolí. Proběhly přísliby nápravy, avšak výsledek je nula," říká Marek Vajdík. Na mysli má zejména trasu od Svatavy, Kraslickou ulicí do centra a dále na Dolní Rychnov. „Po obou stranách silnice nánosy neskutečné špíny. Jejich znečištění je katastrofální. Každý návštěvník města, který touto trasou projede, musí nabýt dojmu, že Sokolov je špinavé město," dodal Vajdík.

Sokolovští úředníci tvrdí, že firmy slíbily zvýšit četnost úklidu. Nově však zmiňují i rozmary počasí. Celou záležitost prověřovali se zainteresovanými účastníky. Došlo podle nich k písemným dohodám o provádění úklidu nad rámec běžné údržby komunikací. „Je samozřejmé, že nelze ze dne na den mít celý úsek uklizený, s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám, kdy v noci namrzne a ve dne naprší nebo dojde ke spadu mlhy," říká vedoucí odboru dopravy Hana Schimmerová.

Na rozdíl od řidičů si myslí, že návštěvník Sokolova musí nabýt dojmu, že ve městě a jeho okolí panuje čilý stavební ruch. A je prý dobře, že bude mít město vybudované a vzájemně propojené obchvaty Svatavy a Sokolova. Redaktoři Deníku byli v pátek přítomni čištění komunikace Kraslická. Že by vozovka po projetí úklidového vozu byla čistá, se bohužel říct nedá.

„Každý zhotovitel má povinnost i ze zákona po sobě na komunikaci zajistit úklid nečistot. Ještě jednou opětovně zaurgujeme a na krajské správě a údržbě silnic prověříme celou tuto situaci, aby příslušní inspektoři projížděli dané úseky a kontrolovali úklid nečistot," slíbila řidičům Schimmerová.