„Na třech různých stanovištích kontrolovali především, zda nejsou řidiči pod vlivem alkoholických nápojů a návykových látek, dodržování stanovené rychlosti jízdy, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí, telefonování za jízdy nebo technický stav vozidel,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Böhmová. Během akce se musel každý zastavený řidič podrobit dechové zkoušce. Výsledek akce byl více než uspokojivý, protože žádný z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu. „Policisté při kontrole ve Staré Vodě řešili akorát jednoho řidiče, který měl vozidlo ve špatném technickém stavu,“ dodala Böhmová.