Aby letní kino úplně neosiřelo, jako tomu bylo po dlouhá léta, chce zde město vybudovat taneční plochu. Tato investice by měla vyjít na téměř půldruhého milionu korun, z čehož 883 tisíc jsou nevyčerpané finanční prostředky, které jsou na kino převáděny z loňského roku.

Jenomže proti tomuto záměru protestovali především zastupitelé z hnutí O co jim jde?!. Jaroslav Fujdiar, bývalý jednatel společnosti KV City, která má letní kino ve správě, zdůraznil, že by měla být především opravena střecha a zázemí pro umělce, kteří zde vystupují třeba při mezinárodním filmovém festivalu. Do rušné debaty přispěl i sociální demokrat Michal Riško, který poukázal na to, že všechna kulturní zařízení v Karlových Varech jsou využívána z dvaceti procent. Všem oponentům záměru města vybudovat v letním kině taneční plochu nahrálo i doporučení finančního výboru. Ten tento záměr nepodpořil, ale jak předseda Pavel Bouška (Karlovaráci) zdůraznil, bylo to jenom proto, že výbor chce podrobnější přehled a detailní finanční rozvahu všech prací, které budou v letním kině realizovány.

Zastupitelka Věra Bartůňková (KSČM) poté navrhla, aby se zastupitelé přiklonili k doporučení finančního výboru, který je poradním orgánem zastupitelstva, a tento bod zatím stáhli z programu. Přestože primátor Kulhánek (KOA) k tomu neviděl důvod, zastupitelé většinou hlasů přestavbu letního kina odložili. Tančit se v areálu tedy zatím nebude.