Domácí násilí se negativně podepíše na každém, kdo je jeho obětí, ale pro seniory je to mnohdy mnohem komplikovanější. „Senioři pociťují vinu a stud za to, že špatně vychovali své děti. Velmi často ale doufají, že se situace zlepší, a dávají druhé šance těm, kteří je trýzní," popsal Král.

To vše podlamuje už tak křehké zdraví. „Zdravotní stav seniorů bývá následkem této situace špatný. Jejich životní situaci nezlepšují ani vysoký věk a nemoci s ním spojené," vysvětluje Král.

Ale i ze zdárně bezvýchodné situace se dá najít cesta ven. Jen je třeba si říct o pomoc, což je někdy to nejsložitější. „Pokud se senior cítí být týrán, je nejlepší informace sdělit někomu blízkému, který vyhledá odbornou pomoc, případně informuje Policii České republiky nebo naše Intervenční centrum. Také ale může informovat svého praktického lékaře," vysvětluje Král.

Přestože se mluví o domácím násilí, tak k fyzickým útokům nedochází tak často, jak by se mohlo na první pohled zdát. „Ve většině případů jde o psychologickou, případně ekomonickou formu domácího násilí. K fyzickému týrání dochází méně, ale evidujeme také tyto případy," osvětluje situaci Král.

Za rok 2015 evidovalo Intevenční centrum v Sokolově celkem třicet šest klientů ve věku mezi šedesáti a devadesáti čtyřmi lety. Ve většině případů se jednalo o ženy, těch bylo dvacet devět, zatímco mužů, kteří si řekli o pomoc, bylo pouze sedm.

Co je příčinou toho, že někdo začne ubližovat seniorovi? „Většinou je to tím, že blízký člověk ztratí sebekontrolu a pod stresem obrátí svůj vztek proti někomu, kdo se nemůže bránit. Druhá příčina je osobní prospěch týrajícího, ať už finanční, majetkový nebo jiný," popisuje příčiny Král.

Domácí násilí ale není jen o tom, že by chtěl někdo ze seniora něco vymámit. Někdy se stane, že osoba, která o staršího nebo nemocného člověka pečuje, nezvládá stres a tlak, který je na ni vytvářen. „Péče o seniory nebo zdravotně postižené je velmi náročná a stresující. Stane se, že lidé neunesou tuto zátěž a dávají průchod svému agresivnímu chování, které směřuje proti osobě, o kterou pečují," vysvětluje Král.

Věk seniora je důležitý, to, co zvládne člověk v pětašedesáti už nemusí unést v osmdesáti. Přesto se nedá jednoznačně určit, kdy je senior nejvíce zranitelný. „Je to spíše o nastavení hranice únosnosti chování a komunikace s blízkými osobami, kterou je senior schopen vnímat a nastavit. Co on cítí jako běžnou normu chování a co už vnímá jako psychický nátlak," vysvětluje složitost situace Král.

„U lidí, kteří bydlí s jinými členy rodiny, je kromě formy psychického a ekonomického týrání častější výskyt fyzických útoků. Za zavřenými dveřmi v soukromí už není možná taková kontrola ze strany naší společnosti," řekl závěrem Jiří Král.