Nedostatek dětských hřišť chce Sokolov vyřešit tím, že zpřístupní veřejnosti herní prvky ve svých mateřských školách. Nápad vítají nejen rodiče, ale i mateřské školy, přestože prý někde panují mírné obavy z vandalství. Vítězí však vidina nových herních prvků. Někde jsou totiž zastaralé a někde dokonce vůbec žádné. Vedení města přispěchalo s ujištěním, že vše bude pod kontrolou.

„Obavy ředitelek chápu, ale hřiště jsou majetkem města Sokolov a tudíž i všech našich občanů," řekl místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček. Na jednáních bylo navrženo několik variant toho, kdo bude hřiště hlídat. Přes týden by to byla zhruba dvacítka uchazečů o zaměstnání z úřadu práce.
O víkendech by pak mohli dětské plácky hlídat důchodci nebo matky na mateřské dovolené. Zde se prý hlásili i zaměstnanci některých mateřinek.

„Pracují v mateřinkách a mají k nim vztah. Není jim jedno, co se v jejich školských zařízeních děje," konstatoval Sedláček. ak nezaměstnaní, tak ostatní by při případném problému nijak nezasahovali. Měli by mobilní telefon, kterým by přivolali městskou policii. Sokolov by chtěl na jednáních dokonce dosáhnout toho, aby u zmíněných hřišť měla kontrolní body i státní policie. Půjde zřejmě zejména o víkendy.

„Pravidelně by projeli kolem, šlo by o prevenci," plánuje místostarosta. Město je dokonce ochotno konzultovat výběr kandidátů z úřadu práce se školkami, potažmo rodiči. Hřiště by byla přístupná rodičům s dětmi do sedmi let. „Pokud přijde rodič s dvěma dětmi, z nichž jedno bude starší, nikdo ho samozřejmě vyhazovat nebude. Hřiště budou v provozu od jara do podzimu.

"Na zkoušku ano, poté se uvidí. Aspoň se obnoví herní prvky. Mám ve školce i kolem ní perfektní rodiče. Ti budou zřejmě i návštěvníky hřiště, takže strach nemám," nastínila ředitelka MŠ Vrchlického Dana Chvojková, další se přidává: „Děti z ulice nám zlikvidovaly všechno. Ostatní je zastaralé a revizní kontrola herní prvky zrušila. Uvítám proto nové, ale musí se hlídat," konstatovala za Mateřskou školu Marie Majerové její ředitelka Eva Rajchrtová.

Dalším zajímavým nápadem je spolupráce se seniory. V sokolovské mateřské škole v ulici Marie Majerové přišla nová ředitelka se zajímavým nápadem. Chtějí zde totiž rozvíjet spolupráci se seniory. Školka se chce zaměřit i na další rozvíjení výchovy dětí.„Chceme podpořit nápad nové ředitelky Jitky Podlipské. Myslíme si, že děti by měly již od mala vědět, že mezi námi žijí staří lidé. A že stáří neznamená automaticky nemoc," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.

Dále mají všechny školky novou zahradu, a tak se prý přímo nabízí environmentální výchova. V překladu to znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. V češtině se často používají i označení ekologická výchova, ekovýchova či ekopedagogika. Dále by to mohla být výuka anglického jazyka a spousta jiných prý neotřelých nápadů.