Dějiny českých zemí 19. a 20. století, paměť, turistické zajímavosti, základy práva nebo třeba angličtina. O těchto a dalších tématech se dozvědí víc informací účastníci chebské Univerzity třetího věku Západočeské univerzity v Plzni. Své pobočky má ale i v dalších městech Karlovarského kraje. A senioři, kteří chtějí studovat, se stále mohou hlásit.

Trénovat si mozek v každém věku je mezi seniory stále oblíbenější. „Moje kamarádka absolvovala už několik semestrů a nemůže si to vynachválit,“ řekla Jarmila Nohelová z Chebu. Sama se dosud ostýchala přihlásit. „Kamarádka mě ale ubezpečila, že se není třeba ničeho obávat. Pokud mi to čas dovolí, tak se snad letos odhodlám.“

Univerzita třetího věku má pobočky v několika městech Karlovarského kraje. Například v Aši začne semestr 3. října a přednášky se budou konat na základní škole v Kamenné ulici. Pro místní jsou nachystané přednášky na téma: psychologie osobního rozvoje a finanční gramotnost.

Karlovarské seniory čeká studijní předmět s názvem evropská kulturní a duchovní studia. Vyučovat se bude v budově Prvního českého gymnázia.

V sokolovské integrované střední škole se budou senioři zdokonalovat v oborech: práce s počítačem, základy meteorologie, právo a řadě dalších.

Na Univerzitě třetího věku mohou už pátým rokem studovat také senioři z Mariánských Lázní. Výuka se odehrává v objektu Správy CHKO Slavkovský les a letošním tématem budou evropská kulturní a duchovní studia.

„Posláním Univerzity třetího věku je dát seniorům šanci nahlédnout do vysokoškolského života, získat nové vědomosti, a tím obohatit jejich život,“ uvedl Jan Tlučhoř, vedoucí Centra celoživotního vzdělávání.

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se může zájemce, který dosáhl věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a občané v plném invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici.

Podmínkou pro studium není maturita ani délka předchozího vzdělání. Na přednáškách se tedy schází posluchači prakticky ze všech oborů lidské činnosti. Na výuce se podílejí akademičtí pracovníci ZČU v Plzni i odborníci z praxe.