Lesáci zajistili ořez náletových dřevin a v dalších letech se postarají o to, aby již na svahu neobrazily. Jejich růst narušuje povrch skály a může být příčinou případného uvolnění kamenů. Pokud se potvrdí efektivita zvoleného postupu, bude využit i na jiných místech, například u skalní stěny nad ulicí Slovenská v Karlových Varech.

„I takto zabezpečené svahy podléhají erozi a zarůstají vegetací adaptovanou na extrémní podmínky, tedy zejména invazním trnovníkem akátem,“ vysvětluje ředitel LLPKV Stanislav Dvořák. Mechanické odstranění dřevin lidmi je přitom z dlouhodobého hlediska neefektivní, a navíc nebezpečné z důvodu nestability povrchu. „Cílem dohody je nastavení systému, který zkvalitní spolupráci KSÚSK a LLPKV na zajištění ochrany svahů před zarůstáním vegetací,“ popisuje radní Petr Bursík. Spolupráce zahrnuje vypracování metodiky režimu údržby a její následné provedení. „Pokud bude nastavený režim údržby účinný, můžeme ho využít i na dalších místech, jako je například skála nad silnicí v ulici Slovenská v Karlových Varech,“ doplňuje ředitel KSÚSK, Jiří Šlachta. Po dvou letech by měl být svah již bezúdržbový.

Garáže v Jižním lomu
Sokolov vyvrací fámy o pozemcích u garáží v Jižním lomu

Prvním krokem bylo vyřezání dřevin ve svahu v blízkosti obce Mírová pomocí vysokozdvižné plošiny. Opakovanému zarůstání však bude nutné předcházet následným chemickým ošetřením. „Naším úkolem bude vytvořit vhodnou směs k postřiku, která bude dostatečně efektivní a zároveň šetrná k životnímu prostředí,“ popisuje další postup ředitel Dvořák a pokračuje: „Dále bude rozhodující naplánovat správně načasování a četnost zásahů tak, aby se zeleň ve svahu nestihla zmladit. Postřik přitom bude aplikován jen lokálně, na místě, kde dřevina obráží, aby nezasáhl její okolí.“

Vypracování vhodného režimu údržby potrvá dva až tři roky. Po této době by se již mělo potvrdit, že je zvolený postup skutečně účinný a svah již dále vegetací nezarůstá. „Mám radost z dohody, která nastaví systém spolupráce mezi organizacemi KSÚSK a LLPKV a povede k metodickému zajištění péče o svahy nad silnicemi v Karlovarském kraji i v budoucích letech. Cílem přitom není nic menšího než zvýšení bezpečnosti jízdy v těchto úsecích – z čehož bude mít praktický užitek každý řidič,“ uvedl zastupitel Karlovarského kraje pro oblast dopravy Jan Bureš