Jedná se o unikátní metodickou pomůcku pro obecní a městské policie, která by jim měla usnadnit práci s dětmi při posilování jejich právního vědomí.
Program je určený pro žáky prvního stupně základních škol.

„Důraz je tady kladený hlavně na bezpečnost a ochranu života, zdraví a majetku. Projekt je rozložený na dva až tři roky a v Sokolově se bude aktuálně týkat druhých a třetích tříd," popisuje Hana Procházková z MP Sokolov. Brožura obsahuje 40 stran a přibližně 70 ilustrací Ladislava Cabicara, které vyobrazují například bezpečné chování na silnici, občanské soužití nebo zdravý život bez drog s tím, že praktická část využívá interaktivní metody a zážitkovou pedagogiku.

„Pilotně výuku vyzkoušíme na základní škole v ulici Běžecká, ve druhém pololetí pak rozdáme pomůcku i ostatním školám ve městě. Oceňuji, že jsme se do tohoto projektu mohli zapojit," chválí si spolupráci Hana Procházková s tím, že náklady dosahují 40 tisíc korun.