„Varovný systém je systém automatických stanic, které měří intenzitu srážek a stav hladiny na vodním toku Stoka. Hladina vody ve Stoce je měřena jak v Krásně, tak v Horním Slavkově. Toto řešení umožňuje kvalitnější sledování vývoje povodňových situací na Stoce a občanům Horního Slavkova dává údaj z Krásna alespoň krátký čas potřebný pro základní zabezpečovací práce," sdělil starosta Horního Slavkova Martin Kasal s tím, že údaje z měření hladin ve Stoce doplňuje automatický srážkoměr, umístěný na budově městského úřadu.

„Údaje ze srážkoměru výrazně usnadní sledování a vyhodnocování přívalových srážek, které mohou ohrozit lokality mimo záplavové území Stoky." Jde například o Smetanovu ulici. Lidé přitom mohou vše sledovat aktuálně na webových stránkách města.

Společně s varovným systémem se město pustilo i do zpracování povodňového plánu. Základem přitom podle pracovníků odboru výstavby a životního prostředí hornoslavkovské radnice bylo několikadenní šetření přímo v terénu, prováděné jak zpracovateli, tak zástupci samotného městského úřadu. „Na povodňovém plánu spolupracovali občané bydlící v dosahu Stoky. Vlastní povodňový plán pak na základě závěrů šetření a dostupných podkladů řeší organizační a technická opatření tak, abychom mohli eliminovat povodňové škody. Je také jasné, jaké důležité kroky je nutné udělat v případě záplav. Pevně věříme, že veškeré kroky povedou k vyšší ostražitosti občanů vůči hrozbě povodní a v případě povodně přispějí ke kvalitnímu operativnímu zvládnutí zabezpečovacích a záchranných prací," uvedl tajemník Horního Slavkova Martin Stark.