Samotné město Sokolov pak uspořilo tímto krokem 2,6 milionu. „Město Sokolov jako vedoucí účastník měst sdružených na základě Smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů nakoupilo na Komoditní burze PROFIT silovou elektrickou energii pro města Sokolov, Karlovy Vary, Cheb, Loket a Kraslice včetně všech jimi zřizovaných a provozovaných organizací," řekl místostarosta Sokolova Karel Jakobec.

Úspory za silovou energii (uváděné včetně DPH) jsou vyčísleny za předpokladu stejné spotřeby jako v letošním roce. Jsou velmi výrazné a byly dosaženy díky společnému postupu a spolupráci uvedených subjektů. Díky růstu distribuční části plateb za elektrickou energii z důvodu podpory výroby energie z obnovitelných zdrojů však ve výsledku uvedená úspora znamená prakticky jen to, že celkové náklady na nákup energie zůstanou přibližně ve stejné výši jako v roce 2012.

„V Sokolově se jedná o 219 odběrných a poté třicet fakturačních míst," upřesnil vedoucí odboru správy majetku Pavel Beran. Na trhu jsou nyní na tři stovky dodavatelů. Zajímavostí burzy s elektřinou je, že dodavatel může být levnější než výrobce. „Nejen město, ale i jednotlivec by měli zvážit, od koho odebírají elektřinu," řekl jeden z oslovených občanů Sokolova.