Poslední investiční akci letošního roku zahájilo město Aš. Jedná se o zpřístupnění památek v údolí Halštrova mezi Kopaninami a německým městem Bad Elster. Realizace vyjde na celkem 2,1 milionu korun.

Ašští se pustili do vybudování naučné stezky. Projekt má za cíl obnovení historicky významných míst v obcích Doubrava a Kopaniny a saském lázeňském městě Bad Elster.

„V Doubravě bude upraven areál a okolí památkově chráněné papírny. Bude tu vybudována malá vyhlídka a vrátí se sem zachráněné artefakty, nyní shromážděné v ašském muzeu," informoval mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

V rámci projektu vznikne vycházková trasa, na které se bude nacházet jedenáct informačních bodů.

„Deset z nich naleznou lidé na české straně a jeden na německé. Na těchto místech necháme nainstalovat informační tabule s podrobným popisem lokalit. Zejména se bude jednat o papírnu, hřbitov, zámek, lázně a další," vyjmenoval mluvčí ašské radnice.

Ve městě Bad Elsteru se zrestaurují památkově chráněné dřevěné budovy v lázních a na plovárně. Projekt skončí na konci letošního roku. Financovaný bude z 85 procent z Operačního programu Cíl 3, ze státního rozpočtu ve výši 5 procent a deseti procent z rozpočtu města.