Vyzkoušet si práci i jednání zastupitelů měli šanci studenti sokolovského gymnázia. V rámci projektu Municipalita se třicítka gymnazistů zformovala do čtyř politických stran a na simulovaném zasedání pak vznesli a projednali návrhy, které se co nejvíc měly blížit těm reálným. Skuteční sokolovští radní pak dohlíželi, zda studenti postupují v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

„Samotný koncept projektu Municipalita III se skládá ze dvou částí. První část proběhla již 11. února přímo v prostorách gymnázia. Studenti se během čtyř hodin seznámili s jednacím řádem města Sokolov a vyzkoušeli si běžné procedurální postupy, jako oslovování či diskusi k jednotlivým návrhům," uvedl jeden z organizátorů projektu Erich Kříž. Následně se studenti rozdělili do čtyř politických stran, aby si v desetidenní lhůtě připravili konkrétní témata, návrhy i kritiku ostatních. Bylo totiž předem dáno, že ne všechny návrhy mohou být schváleny.

„Druhá část potom proběhla už ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Sokolov. Během dopoledne studenti za pomoci skutečných představitelů města formulovali přesné znění svých návrhů tak, jak budou předneseny na zasedání," pokračoval Kříž. Gymnazistům byli k ruce sokolovský starosta Zdeněk Berka, místostarostové Karel Jakobec a Ladislav Sedláček a radní Vladimír Vlček. „Studenti byli ale velmi dobře připraveni, zásahy z naší strany byly ve většině případů jen kosmetické. Až mě docela vyděsilo, jak vysokou úroveň jejich jednání mělo," poznamenal na adresu gymnazistů Sedláček. Fiktivním starostou byl zvolen Patrik Pursch, další studenti získali posty radních. „Studenti rovněž diskutovali jednotlivé návrhy mezi sebou a připravovali si případná spojenectví. Když byl finální program hotov, mohlo jednání začít," popsal Erich Kříž.

„Poté se již jednalo o jednotlivých návrzích, mezi kterými nechyběla výstavba autokina, paintballový areál, úprava přechodů či vylepšení nemocnice. Studenti nakonec schválili příspěvek na rekonstrukci gynekologicko-porodnického oddělení, dále výkup nemovitosti pro zřízení sportovního centra, rekonstrukci osvětlení ulice K. H. Borovského, vybudování přechodu v Divadelní ulici a změnu přechodů u Gymnázia Sokolov," uvedl Kříž. Program jednání podle něj obsahoval deset bodů. Kvůli velmi intenzivní diskusi se zasedání protáhlo na téměř dvě a půl hodiny. „Cílem projektu je zlepšení informovanosti a zapojování občanů do správy věcí veřejných na místní úrovni. Věnujeme se mu dlouhodobě," dodal Kříž za sdružení Mladí demokraté, kteří jsou hlavním partnerem Municipality III.