Připomíná, že stejné problémy mělo ve stejném úseku už před lety i město Chodov. „Touto lokalitou vedl jejich tepelný napaječ, který měl stejné problémy jako my nyní. A nikde jinde se to neděje. Obávám se, že stářím trubek to nebude a obávám se také, že poruchy zde budou pokračovat,“ pokračuje Miarka.

Šéf Karlovarské teplárenské se tak zároveň omlouvá široké veřejnosti, protože nemůže slíbit, že nedojde v brzké době k další odstávce. Zatímco ta poslední byla tento týden, ta předešlá na začátku ledna, ta před tím na přelomu listopadu a prosince.

„V posledních měsících se setkáváme s opakujícími se haváriemi na dvoukilometrovém úseku tepelného napáječe, z jeho celkové délky 15 kilometrů a vedoucího z Vřesové do Karlových Varů, který zásobuje teplem Karlovy Vary, Novou Roli a Chodov. Stáří celého horkovodu je 30 let a je pravidelně kontrolován, opravován a udržován v provozuschopném a vyhovujícím stavu. Bohužel na zmíněném dvoukilometrovém úseku i přesto častěji dochází k prasklinám potrubí, jejichž důvod se nám nedaří objasnit," říká Miarka.

V případě takovéto havárie je nutné zmíněnou část úseku vypustit a praskliny opravit. "Vypouštění a napouštění potrubí trvá šest až osm hodin a tvoří devadesát procent časové náročnosti opravy. V případě havárií nelze postupovat jinak, a to ani v zimním, ani v letním období. Při každé takovéto havárii dojde k přerušení dodávek teplé vody a tepla na několik hodin, což nás velmi mrzí. Problémem se intenzivně zabýváme a hledáme řešení, aby k takovým situacím nedocházelo. Z tohoto důvodu vás prosíme o trpělivost a děkujeme za pochopení,“ žádá Miarka odběratele.

Podle něho dané opravy trvají jen zlomek času ve srovnání s dobou potřebnou na vypouštění a napouštění, a technici vždy havárii řeší v nočních hodinách, aby dopad pro veřejnost byl co nejmenší. „Snažíme se na problém přijít, ale nevidím to bohužel na jednoduché řešení. Ještě si budu muset promyslet možné kroky, ale zřejmě nás kvůli tomu čeká mnoho jednání,“ uzavírá.