Dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj získají i tři projekty z Karlovarského kraje. Jedním z úspěšných projektů, který byl podpořen v rámci druhé prioritní osy částkou ve výši zhruba 6,7 milionu eur, je projekt na rekonstrukci historické silnice mezi Hranicemi a Bad Elsterem. „Jedná se o společný projekt Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, Saského zemského úřadu a města Hranice. Díky němu vznikne moderní a hlavně bezpečné přeshraniční spojení, které zároveň zajistí kvalitní napojení na regionální a nadregionální silniční síť a síť cyklistických a turistických stezek. Součástí projektu je i vybudování nového chodníku v Hranicích a devíti parkovacích míst u domova pro seniory,“ uvedl Josef Janů (Piráti), krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky.

Dalším z podpořených česko-saských projektů, které mají dopad i do našeho kraje, je projekt „Hra bez hranic fotbal spojuje”. Ten by měl přispět k intenzivní výměně mládeže mezi sportovními kluby z Karlových Varů a Zwickau. Fotbalisty čekají společné tréninky, přátelská utkání a soustředění. Kromě sportovních dovedností si osvojí i interkulturní a jazykové dovednosti. Projekt byl podpořen v rámci čtvrté prioritní osy dotací okolo 770 tisíc eur.

Jako náhradní projekt byl podle krajského radního Janů v první prioritní ose schválen projekt „SOS systém k optimalizaci a zajištění přeshraniční německo české ochrany proti katastrofám”, jehož partnery jsou obec Potůčky a města Bad Schlema, Johanngeorgenstadt a Schwarzenberg. V současné době se čeká na to, až se do rozpočtu programu uvolní prostředky z již zrealizovaných projektů.

„Projekt by měl přispět ke zlepšení ochrany obyvatelstva na obou stranách hranice prostřednictvím společných cvičení, školení a setkání. Potůčky by si zároveň mohly pořídit i nové hasičské vozidlo,“ doplnil krajský radní Josef Janů. A dodal, že pokud se jedná o příjem žádostí do programu, aktuálně je uzavřena pouze první a druhá prioritní osa. Ve třetí ose budou případné projekty schvalovány jako náhradní a ve čtvrté ose jsou stále k dispozici volné finanční prostředky a žádosti lze průběžně předkládat.

Více informací zájemci naleznou na webových stránkách Krajského úřadu Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz.