„Interní kontroling si děláme sami, a obsazovat tuto funkci proto zatím nebudeme," vysvětlil generální ředitel März. Takže tým, který s ním bude KKN řídit, je zatím kompletní.

„Výběrové řízení bylo nakonec vypsáno pouze na dva posty, a to na ekonomického a technického ředitele. Obsazení třetí pozice se bude řešit později," doplnil Vladislav Podracký, mluvčí KKN.

Vítězem výběrového řízení na pozici ekonomického ředitele KKN se stal 34letý David Bracháček z Chebu, který dosud pracoval jako finanční manažer pro českou pobočku. „Mám víceleté zkušenosti z českých i mezinárodních společností, i s vedením týmů zaměstnanců, profesionální a organizační a komunikační schopnosti," napsal ve svém profilu.

David Bracháček zmínil i zkušenosti z finančního výkaznictví, práce s rozpočty i kontrolingu a nezapomněl připomenout své úspěchy s identifikací nadbytečných nákladů a zvýšením ziskovosti firmy i s prací s jednáním se zaměstnaneckými týmy a odbory. Zajímavé je Bracháčkovo vzdělání. Ekonomii studoval na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a specializaci Finanční trhy ukončil magisterskou zkouškou.

Absolvoval studijní pobyt na univerzitě v Maastrichtu se zaměření na veřejné služby a síťová odvětví, k ekonomii se znovu vrátil na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde studijní obor Ekonomie ukončil bakalářskou zkouškou, a vzdělání si doplnil také na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Vítězem na obsazení pozice technického ředitele se stal 32letý Lukáš Holý z Karlových Varů. Tento projektový manažer studoval na ČVUT v Praze, vzdělání si doplňoval i v zahraničí a dosud pracoval ve firmách Thermia Bau a Baustav. Zaměstnán byl také jako externí hodnotitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Seveverozápad.

Oba nově jmenovaní ředitelé začali v Karlovarské krajské nemocnici, která je s obratem přes půldruhé miliardy korun jednou z největších firem v Karlovarském kraji, pracovat od 1. srpna. „Slibujeme si, že do naší práce vnesou pohled standardní firmy a nastaví procesy, které v privátních společnostech dobře fungují. Tým máme postavený dobře. Na hodnocení jejich práce je zatím brzy, nyní se s nemocnicí seznamují," uvedl generální ředitel Josef März.