Mnoho diskusí mezi občany vzbudilo několik návrhů na zrušení či zpřísnění heren, které prezentovalo vedení sokolovské radnice. Neustále se pohybovaly počty zavřených či nezavřených heren. Nakonec se zastupitelé rozhodli zrušit adresy pěti z nich. Co je k tomu vedlo, či zda podobný trend bude pokračovat, se snažil v rozhovoru nastínit místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček.
Kolik možností či variant bylo ve hře?
Zastupitelstvo města loni přehodnotilo svůj původní záměr zrušit v Sokolově všechny herny. Namísto toho prosazuje přísnou kontrolu heren. Byly dvě možnosti: zavřít vše a nedat provozovatelům šanci na to, aby měli možnost přistoupit na naše pravidla, anebo u nich prosadit naše pravidla, která jsou velmi přísná.
Co by se dělo v případě úplného zákazu?
Pravděpodobně by se rozbujel nekontrolovaný nelegální hazard. A pak tu byla ještě jedna otázka, a to je dopad na příjmovou stranu rozpočtu města – čím nahradit minus asi 20 milionů korun, kde ubrat, co nedělat, jak zabránit tomu, aby se tyto příjmy pouze nepřesunuly do sousedních obcí. U hazardu není žádné řešení dobré, vybrali jsme to nejméně špatné řešení.
Daří se městu prosazovat přísná pravidla?
Zatím nejsou výsledky, co se týče prevence, ale už teď lze říci, že provozovatelé pozorně poslouchají to, co po nich chceme. A hlavně nám to plní. Zastupitelstvo svým rozhodnutím zamezilo vzniku nových míst, kde by se dal provozovat hazard. Díky kamerám máme dokonalý přehled, co se v hernách děje. Můžeme si dovolit v podstatě kontrolovat každou minutu, co mají otevřeno, kdo tam je, co se tam děje, jak se tam děje. A na to vše můžeme velmi rychle reagovat, jak naše městská policie, tak státní policie nebo případně po dohodě i sociální instituce.
Mohou někteří z hráčů přijít o sociální dávky?
Orgán, který rozhoduje o poskytnutí sociálních dávek, od nás dostane podnět. To je myslím to důležité sdělení a signál všem, kdo by chtěli nebo kdo zneužívají sociální dávky, na které přispíváme všichni. Měli by vědět, že toto nebudeme v žádném případě tolerovat.
Mluvil jste o prevenci. Co mládež nebo sociálně slabí a hazard?
Kromě uvedeného přísného dohledu a zákroků městské policie město podporuje poskytovatele sociálních služeb, které se tímto zabývají.
Spolupracují s městem provozovatelé heren? K čemu se zavázali?
Ano, poskytují na vyžádání kamerové záznamy, a hlavně se zavázali, že sejmou všechny vnější poutače a sami budou pod sankcemi dbát na to, aby se v jejich provozovně nedělo nic protizákonného. A také nic, co odporuje dobrým mravům.
A ti, co nespolupracují?
Bude jim odebrána možnost dál na již schválené adrese provozovat jejich činnost, která je spojena s hazardem. A na jiných než schválených adresách ve městě nemohou vznikat žádné nové herny.
Bude město pokračovat v podobném trendu?
Představa je taková, že by mělo postupně dojít k výraznému omezení míst, kde bude hazard provozován.
Přesto se řadě občanů herny nelíbí. Co jim vzkážete?
Přítomnost hazardu ve městě mě nijak netěší, ale věřím, že pod takto přísnou kontrolou, jakou zavádíme, je možné zcela minimalizovat případný negativní vliv na mladistvé a sociálně potřebné lidi. Zároveň budeme také pokračovat ve využívání nemalých poplatků z této činnosti na podporu mládežnického sportu, sociální péče, kultury a vzdělávání. Chtěl bych na závěr všem popřát, aby se jim splnilo to, co si v roce 2014 přejí.