Sobotovi jsou mimo jiné také zakladateli oborové organizace Společenstvo českých knihařů, která v prvních letech své existence sídlila rovněž v Lokti.

Muzeum umělecké knižní vazby bylo poprvé otevřeno v roce 2001 stálou expozicí v Černé věži. Po třech letech své existence se ale expozice přestěhovala blíže k potenciálním návštěvníkům. Tentokrát do prostor rané barokní loketské radnice.

Expozice umělecké knižní vazby nabízí svým návštěvníkům čtyři hlavní okruhy. Knižní vazbu v proměnách času, kde jsou vystaveny obrazové panely a historické vazby od středověku až do konce 19. století. „Většinu historických knih restauroval Jan Sobota a jeho žáci," vysvětlil Kalný.

Část Zpět do pověstí aneb bylo nebylo obsahuje věrné kopie originálů dobových knih. Zde je k vidění například Lovecký deník Karla IV. či kniha ze starého Říma.

Třetí okruh představuje Knižní vazbu od 19. do 21. století, ta obsahuje ukázky uměleckých a nakladatelských vazeb. „Od Josefa Váchala, nakladatelství Knihař, Moderní revue přes tři generace knihařů Hodných, Karla Šilingera nebo Antonína Malíka až po moderní české umělecké knihaře, jako Dalibor Nesnídal, Ivana Vyhnalová, Eliška Čabalová a další," osvětlil Kalný.

Poslední okruh je tvořen z Vybavení dílny uměleckého knihaře, která doplňuje expozici o stroje a nástroje potřebné k tvorbě knižní vazby. Návštěvníci zde mohou vidět rydla, řezáče, lisy nebo zlatičky. Všechny tyto exponáty jsou plně funkční a část z nich knihovna doposud používá při uměleckých dílnách.

Expozici také doplňují rozverné představy o tom, jak by mohly knihy vypadat v době kamenné, kdy ještě neexistovaly. Tyto kousky pocházejí z hlavy dalšího patrona výstavy Dalibora Nesnídala.

Muzeum knižní vazby ale není jen o stále expozici. Městská knihovna v Lokti zpestřuje program dalšími akcemi, které nějak souvisejí s tematikou knih a knižní vazby.

„Zhruba desetkrát do roka pořádáme časově omezené výstavy orientované na českou uměleckou knižní vazbu, knižní kulturu, typografii a také na kvalitní umělce z Karlovarského kraje," osvětlil Kalný.

„Od 18. června budeme prezentovat rozkládací knihy a betlémy světoznámého československého malíře, grafika a ilustrátora Vojtěcha Kubašty, který mimo jiné pracoval pro Walta Disneye. Připravujeme množství dalších výstav. Několikrát do roka také vystavíme tematicky nebo geograficky orientované průřezy našimi sbírkami. Výstavy doplňujeme odbornými přednáškami a uměleckými dílnami. Letos organizujeme celoroční kurz Knihařské řemeslo, lekce japonské techniky mramorování papíru suminagashi, workshop street fotografie a další. Do loňského roku byly naše aktivity podporovány dotacemi Ministerstva kultury a Karlovarského kraje, letos většinu prostředků poskytlo město Loket a přispěl také Karlovarský kraj tedy místní instituce. Naše expozice je ojedinělá nejen u nás, ale i v Evropě a ve světě a podpora státu je pro nás velice důležitá. Naší činností přesahujeme hranice nejen Karlovarského kraje, ale i České republiky. Počty našich cizojazyčných návštěvníků to potvrzují," informoval Kalný.

Expozice knižní vazby se i nadále rozvíjí. „Sledujeme dění na české i světové scéně, a to nejen známé tváře, ale i vycházející hvězdy. Každé jaro vystavujeme díla studentů některé z renomovaných uměleckých škol zaměřených na knižní vazbu, grafiku nebo typografii. V minulosti jsme vystavovali například práce UMPRUM, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara z Plzně, nedávno skončila výstava Ateliéru knižní grafiky VOŠG Praha Hellichova. Solidně rozšiřujeme sbírku současných českých uměleckých knihařů, k nejnovějším akvizicím paří díla manželů Krupkových, Františka Josefa Koudelky, Jany Trnkové, Jiřiny Musilové, Jiřího Kožíška a dalších. Rádi bychom měli alespoň jednu vazbu od každého významného knihaře 20. století zde postupujeme poněkud pomaleji, získávání vazeb již nežijících knihařů je obtížné a nákladné. Přesto se expozici podařilo získat do svých sbírek vzácné vazby od třiceti z nich," uvedl Kalný.

Pestrost a unikátnost knižní umělecké vazby stále láká návštěvníky. „Kromě odborné veřejnosti k nám chodí i poměrně vysoký počet běžných obyvatel i návštěvníků Lokte, jako zastávku na cestě západními Čechami nás má několik cestovních kanceláří. Velký zájem je také o naše umělecké dílny, do kterých spadá celoroční kurz Knihařské řemeslo. Ten byl okamžitě naplněn, snad během jednoho dne. Povědomí o expozici umělecké knižní vazby také posiluje dobře fungující Městská knihovna Loket s množstvím zajímavým pořadů," doplnil Kalný