Karlovy Vary – V celé Evropě absolutně unikátní areál pro vzdělávání nejen dětí je nyní otevřen v lázeňském městě. Centrum zdraví a bezpečí včetně Světa záchranářů vyrostlo u KV Areny a bude sloužit školám, školkám, středoškolákům i seniorům, ale mohou jej navštívit i rodiče s dětmi a široká veřejnost.

Děti se učí ve školách, jak se zachovat v různých krizových situacích. Teoreticky. „Ve Světě záchranářů si ale mohou jednotlivé situace díky dokonalé simulaci osahat a prožít doslova na vlastní kůži," řekla prezidentka asociace Záchranný kruh Veronika Krajsová, která má vznik Světa záchranářů na svědomí.
Areál se budoval zhruba rok, myšlenka však dřímala v hlavách preventistů a členů jednotlivých složek záchranného systému let téměř deset. „Tento koncept je skutečně ojedinělý, pouze v Německu a Anglii jsou podobná centra, ale jen s hasičskou tematikou. My zde máme všechny složky, policii, hasiče i záchrannou službu. Věříme, že Svět záchranářů zaujme i v ostatních regionech a městech. Už nyní se nám hlásí exkurze i ze škol mimo Karlovarský kraj," doplnila Krajsová.
Centrum zdraví a bezpečí bude mít několik stálých zaměstnanců, kteří se budou starat o chod celého areálu. Ten má v plánu celoroční provoz. Jednotlivé domečky, tedy zmenšené základny policie, hasičů či zdravotnické záchranné služby, jsou vyhřívané a do posledního detailu dotažené. Obsluhovat je budou v rámci Světa záchranářů sami členové jednotlivých složek. To zajistí, že autentičnost pro návštěvníky bude opravdu maximální, když jim například o požáru bude vyprávět opravdový hasič. Při školních exkurzích je kapacita prohlídky kolem dvaceti dětí, celkem se jich do areálu vejde až 150. K dispozici je zde také dopravní hřiště s funkčními semafory. To si děti mohou projet na kolech nebo odrážedlech. Vstup bude zdarma. Na internetových stránkách je pořadník na celý školní rok a rychle se plní, o exkurze je velký zájem.
Svět záchranářů neslouží ale jen školním exkurzím. Rizika, která mohou nastat v běžném provozu domácnosti, si mohou přijít ozkoušet a vyřešit i senioři a zvána je také veřejnost.
Projekt zafinancovalo město a šly na něj také peníze z evropských dotací. Celkové náklady na areál se vyšplhaly na 52 milionů korun. Provozovatelem je asociace Záchranný kruh, té bude město na provoz areálu dávat zhruba tři miliony korun ročně.