„Perlová cyklostezka, jejíž výstavba po úsecích probíhá v německém příhraničí, vede z Oberkotzau do Rehau a přes Schönwald a Selb – Plössberg míří na hraniční přechod s Českou republikou ve Wildenau. Po překonání státní hranice má končit krátkým úsekem až v centru Aše,“ sděluje místostarosta Aše Pavel Klepáček

Lidé se už nyní rekreují na Mostní cyklostezce z Aše do Selbu a Wunsiedelu, nebo také cyklostezce podél Halštrova, směřující z ašské obce Doubrava do německých lázní Bad Elster a dále do Olesnitzu. „24. srpna se uskutečnila schůzka za účasti vedení města, stavebního úřadu a projektanta, na které se řešilo několik možností, kudy má být Perlová cyklostezka přivedena k Aši, a pak její pokračování až do města,“ zmiňuje mluvčí Aše Milan Vrbata

V první fázi se město připravovalo na propojení přes takzvanou Kostelní cestu. Jedná se o lokalitu kolem bývalého motokrosového areálu. „To se ale ukázalo být kvůli nutnosti přemostění silničního obchvatu Aše a dvojího křížení železniční tratě jako velmi drahá a prakticky nerealizovatelná možnost," pokračuje Vrbata.

Nyní je podle místostarosty Klepáčka shoda na vyústění cyklostezky až u hraničního přechodu Aš – Selb (Wildenau). „Najít na naší straně optimální trasu je kvůli záměrům investorů v území kolem hraničního přechodu velmi složité,“ uvádí Pavel Klepáček. Věří, že se podaří získat souhlas všech dotčených vlastníků pozemků. „Nyní zvolená varianta je relativně levná, vede lesním terénem kolem okrajové části Aše, s možným vyústěním někde u Kvapilovy ulice a pokračováním až do parku Historie a tím i do centra města,“ informuje.

Hrad Vildštejn ve Skalné patří k nejtajemnějším hradům na Chebsku.
Tip na výlet: Magický hrad skrývá ostatky ženy, která byla zazděná v komíně

Příprava projektu a realizace Perlové cyklostezky, dlouhé zhruba 35 kilometrů, probíhá už od roku 2016, kdy byla k dispozici první studie. „V Německu má vést převážně po cestách s asfaltovým povrchem. Dokončení cyklostezky plánují Němci v příštím roce, kdy by na ni měl navázat výše popsaný úsek, směřující od státní hranice do Aše,“ uzavírá místostarosta Klepáček.