Pokles počtu obyvatel v Karlovarském kraji začal v roce 2009 a od roku 2012 každoročně ubývá v kraji přes 1000 lidí. Loni to bylo 1465 lidí. V celém Česku naopak počet obyvatel roste. V Karlovarském kraji se v prvním čtvrtletí letošního roku narodilo 682 dětí. Proti tomu 810 lidí zemřelo. Záporný byl i pohyb obyvatelstva stěhováním. Do kraje se za první tři měsíce přistěhovalo 783 lidí, ale 1011 jich z kraje odešlo. Relativní úbytek obyvatelstva na 1000 obyvatel má Karlovarský kraj nejvyšší mezi všemi kraji.

Nejvyšší relativní nárůst obyvatel zaznamenala Praha a Středočeský kraj. Po Karlovarském kraji ubývá nejvíc lidí na 1000 obyvatel v Moravskoslezském kraji.

Úbytek obyvatel zaznamenaly všechny tři okresy kraje. Největší byl na Karlovarsku, kde za první čtvrtletí ubylo 182 lidí, z toho 137 stěhováním. Na Sokolovsku ubylo za tři měsíce 159 lidí, z toho stěhováním 137 lidí.

Vymyká se jen Chebsko, kde sice také ubylo 61 lidí rozdílem mezi narozenými a zemřelými, ale přírůstek stěhováním byl kladný. Na Chebsko se přistěhovalo o 46 lidí více, než se odstěhovalo.

Z celkových 682 narozených dětí se 60,4 procenta dětí narodilo nesezdaným párům.

V kraji se za první tři měsíce roku konalo 109 svateb, 184 manželství úřady ale rozvedly.