Zkušenosti detektivů přitom ukazují, že lidé si v některých případech pojistné podvody často dobře promýšlejí, jindy jsou ale historky spíše kuriózní. „Lidé jsou v pokusech o pojistné podvody stále vynalézavější. Nadále však platí, že pouze menšina z nich je od začátku promyšleným činem. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že nejčastěji dochází k tomu, že člověk podlehne tíze okamžiku. K pojistné události skutečně dojde, ale klient se poté snaží pojišťovnu přesvědčit o tom, že mu vznikla daleko větší škoda, než tomu ve skutečnosti bylo," popisuje situaci ředitel Útvaru vyšetřování a interní bezpečnosti České pojišťovny Michael Maierl. „Lidé si však v těchto případech neuvědomují, že se tím dopouští trestného činu, a to pokusu o pojistný podvod," varuje Michael Maierl.

Jeden z kuriózních případů řešili detektivové v druhé polovině loňského roku. Mladý muž nahlásil, že byl přepaden ozbrojenými chuligány. Kromě toho, že byl pod přímou hrozbou namířené zbraně donucen vydat jim své osobní věci, ho výtržníci přinutili, aby si ukousl prst. Ze strachu o svůj život si tak nebohý muž zkrátil malíček o dva články. Vše pak nahlásil pojišťovně a požadoval pojistné plnění z úrazového pojištění. „Celý případ se však pracovníkům pojišťovny jevil již od počátku jako velmi podezřelý, zahájili tedy vyšetřování. Díky důkladné analýze dostupných dat a výslechům svědků z okolí poškozeného objevili řadu nesrovnalostí. Mimo jiné se dozvěděli, že muž je známá firma a je závislý na užívání alkoholu a drog. Při konfrontaci se zjištěnými fakty poškozený pod tíhou důkazů doznal, že si zranění způsobil sám, a to s vidinou získání finančních prostředků, které by mu pomohly uspokojit jeho závislosti," uvedl Maierl. „Na případu byl zarážející ještě jeden fakt. V průběhu vyšetřování vypověděla matka poškozeného, že nalezla v kapse jeho oblečení kus prstu. Ten později soudní znalec s velkou pravděpodobností označil jako kus chybějícího prstu poškozeného. Zda si chtěl muž ponechat tento ´suvenýr´ na památku svého kousku, či zda s ním měl jiné plány, však zůstává záhadou."

V rámci celé republiky odhalili detektivové pojistné podvody za celkem 464 milionů korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nárůst ve výši 2,2 milionu korun. Nárůst odhalování podvodné činnosti je přitom dlouhodobým trendem, kdy za posledních pět let její objem vzrostl o 186 milionů korun. „Důvodem je nejen reálný nárůst pokusů o pojistný podvod, ale také využívání nejmodernějších datových nástrojů a informačních technologií a stále efektivnější vyšetřovací metody detektivů České pojišťovny, kteří ve svém oboru patří mezi špičku," dodal Maierl s tím, že podvodníkům tradičně svědčí anonymita velkých měst, kde také pojistných podvodů přibývá nejvíce.

JAK SI VEDOU OSTATNÍ KRAJE naleznete v pátečním tištěném vydání Deníku.