„Bonusové období bylo stanoveno od 12. března do 30. dubna s výší bonusu 500 korun za každý kalendářní den, maximálně tak lze dosáhnout na kompenzaci až 25 tisíc korun. Žádat lze na celé období okamžitě, nejpozději však do 30. června, pak tyto nároky zanikají. Pozornost je zapotřebí také věnovat splnění podmínek oprávněné osoby, tyto situace rozpracovávají informace zveřejňované na internetu finanční správy, případně ministerstva financí,“ zdůrazňuje ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj Čestmír Kubera.

„Do přijímání žádostí cestou speciální poštovní schránky se zapojily i radnice v Aši, Kraslicích, Ostrově a Mariánských Lázních,“ uvádí Jarmila Kodýdková, vedoucí oddělení daně z příjmů zmíněného finančního úřadu. Finanční úřady očekávají o tento druh podpory velký zájem. Chtějí co nejdříve žádosti uspokojit a počítají s výplatou částky do čtyř pěti dní. Žádosti lze běžně jako dosud podávat písemně nebo elektronicky na příslušný finanční úřad. Novinkou vysloveně pro tento případ je podání žádosti také mailem na adresu vyřizujícího územního pracoviště, a to za podmínky, že zasílaná elektronická kopie dokumentu žádosti obsahuje vlastnoruční podpis žadatele. „Během prvních čtyř nepracovních dní přijal Finanční úřad pro Karlovarský kraj na mailových adresách svých podatelen téměř dva tisíce těchto žádostí,“ konstatuje vedoucí.

Vládní pomoc pro živnostníky v podobě zákona o kompenzačním bonusu, který umožňuje širokému okruhu podnikatelů – fyzických osob žádat přímou finanční podporu až 25 tisíc korun, oficiálně odstartovala ve čtvrtek před Velikonocemi.