Při povrchových úpravách lesní cesty na loketský vrch Robič byly náhodou objeveny pravěké střepy. Jejich objevení by mohlo svědčit o osídlení Lokte v prehistorické době. Archeologové tak nyní slibují věnovat lokalitě zvýšenou pozornost.

„V současnosti se pracuje na čištění a zpřístupnění nových vycházkových lesních stezek, mimo jiné i na vrch Robič. A právě při úpravách této stezky byly nalezeny tři pravěké keramické střepy, které by mohly potvrdit, že na území Lokte skutečně mohli sídlit například i Keltové," uvedl loketský radní Petr Zahradníček. „To by nebylo velkým překvapením, neboť charakter zdejší krajiny musel od pradávna k osídlení přímo vybízet. Oficiálně to ale nikdy potvrzeno nebylo," dodal.

„Při povrchové úpravě v souboru středověké a raně novověké keramiky byly skutečně objeveny tři střepy, které mezi ostatní nezapadaly. Žádný konkrétní závěr ale z nálezu dělat nemůžeme," upozornil archeolog Filip Prekop z Národního památkového ústavu. „Jedná se o nezdobené střepy, které mohou pocházet z období od 4000 let před Kristem až k přelomu letopočtu. Přesně jejich stáří určit nedokážeme, stejně jako jejich původ," tvrdí archeolog. I on ale připustil, že osídlení okolí Lokte v době halštatské nebo laténské nelze vyloučit. „Je doloženo, že na území Lokte bylo osídlení již dříve, v mezolitu. Zatím je to pro nás ale spíše podnět, kam zaměřit další pozornost. Zřejmě rozšíříme povrchové sběry nejen v oblasti Robiče. Je ale také možné, že střepy byly například několikrát přemístěny, takže bychom neradi dělali nějaké předčasné závěry," uzavřel Prekop.