„V žádném případě nehodláme projekt ukončit, protože musíme chránit žáky i pedagogy například před vniknutím cizích osob do školních budov. Chceme jej pouze pozastavit a prověřit účelnost vynaložení nemalých finančních prostředků, které šly na instalaci bezpečnostních prvků na jednotlivých školách. Poté budeme pracovat na urychlení zabezpečení především těch škol, které byly dosud jen málo chráněny," uvedl náměstek hejtmanky Karlovarského kraje Petr Kubis.

Na projekt zahájený v loňském roce kraj v rozpočtu vyčlenil bezmála 15 milionů korun. „Náklady ale z nějakých důvodů budou zřejmě překročeny. Dalších 14 milionů korun navrhlo předchozí vedení kraje do rozpočtu na rok 2017. Od počátku nástupu do vedení kraje jednáme intenzivně o takových změnách v krajském rozpočtu, které by vedly ke snížení schodku a hlavně k co nejúčelnějšímu využití veřejných prostředků," doplnila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

Ředitelé škol, kde už se projekt uskutečnil, by měli na základě rozhodnutí rady kraje předložit ke kontrole zadávací dokumentaci. Zatím byl projekt zabezpečení budov komplexně proveden v Integrované střední škole technické a ekonomické Sokolov a Střední škole stravování a služeb Karlovy Vary. Střední škola logistická Dalovice akci vysoutěžila a v současné době probíhá realizace s termínem dokončení v závěru roku 2016. (pav)