„Proč byste si měl vybrat zrovna naši autoškolu, a ne konkurenci? Věnujte mi chvilku vašeho času a já vám to mileráda vysvětlím. Myslím, že vám máme co nabídnout," zahajuje naše setkání ředitelka fiktivní autoškoly, studentka pořádající školy Kateřina Lavičková. Sedám si tedy ke stánku a zajímají mě podrobnosti.

Úsměv paní ředitelky a jejích dvou asistentek je sice pěkný, ale mě neošálí. Ptám se na největší lákadla autoškoly. Kromě nízké ceny, kterou tak trochu považuji za samozřejmost, chci kvalitu a pohodový výcvik. Jde to vůbec skloubit?

„U nás ano," reaguje k mému překvapení ředitelka. Z celkové ceny 7 500 korun nabízí slevu ve výši deseti procent. Jak mi záhy vysvětluje slečna Lavičková, ušetřených sedm stovek se mi bude hodit při závěrečné zkoušce. „Jako všimné komisaři?" ptám se s úsměvem. „V žádném případě. Jde o jednotný správní poplatek za vykonanou zkoušku. V Sokolově se platí 700, ve Varech až 1500 korun," vysvětluje mi ředitelka.

Informací navíc o krajském městě si možná trošku uškodila. Za prvé chci dělat autoškolu v Sokolově, takže mě Vary až tak moc nezajímají, a za druhé jde o správní poplatek, a je stejný v celé republice. Na druhou stranu velmi oceňuji, že mě o zákonném poplatku informují předem a není takzvaně skrytý. Porotě to snad slečny neřeknou, takže jedeme dál.

Zpět k autoškole. Slečna Lavičková na mě vytahuje trumf, kterému se jen těžko odolává. „U nás si můžete vybrat instruktora či instruktorku, kteří jsou vám sympatičtí či vám vyhovují. Například formou výuky jak v učebně, tak při jízdě. Chceme, abyste se zejména v silničním provozu cítil za volantem dobře," konstatuje ředitelka. Tato nabídka se mi líbí. Zejména nováčkům může dost pomoci. Těm je navíc k dispozici i trenažér, který si mohli zájemci na místě vyzkoušet. Na něm si mohou dokonce zaplatit i zkušenější majitelé řidičských průkazů školu smyku. Pak už se jen ptám na podrobnosti ohledně výuky a jízd. Dostávám vyčerpávající informace o teoretické části i praxi.

„První čtyři hodiny budete řídit mimo město. Poté pojedete do Sokolova. Zde si zkusíte průjezd křižovatkami či parkování. Ke konci jízd zajedete například do Plzně, abyste v budoucnu nebyl překvapený z tramvaje," sděluje mi Lavičková. Stejně podrobné informace dostávám i ohledně teoretické výuky. Líbí se mi, že autoškola knihy zapůjčí i s CD diskem a po kurzu je vrátím. Ale mohu si je i koupit. Značky, křižovatky, kruhové objezdy a důležitá zdravověda.

„Jste ze zákona povinen poskytnout první pomoc," dodává slečna. Na závěr se ptám, zda je možné uhradit kurz na splátky. „Ano, i to je u nás možné," dodává sympatická ředitelka. Beru si nabízenou vizitku fiktivní autoškoly, loučím se a odcházím za organizátory akce. 

To, jak vznikl nápad pořádat veletrh fiktivních firem, jak je úspěšný a zda studentům pomůže v uplatnění na trhu práce, nastínila v rozhovoru pro Deník ředitelka živnostenské školy Sokolov Ilona Medunová.
Jak vznikl vůbec celý nápad?
Nápad realizovat regionální veletrh fiktivních firem vznikl již před více než 13 lety. Naše tehdejší učitelka ekonomických předmětů, kolegyně Dietzová, spolu s bývalou ředitelkou Hanou Jandíkovou byly prvními realizátorkami nápadu zavést do výuky předmět chod firmy. K tomu zajistit i potřebné zázemí - vybudovat odbornou učebnu, zaregistrovat školu a její firmy v CEFIFu. Po několika školních veletrzích jsme se rozhodli zkusit poměřit síly i s ostatními firmami z cizích škol a zrealizovali jsme regionální veletrhy fiktivních studentských firem - letos již pošesté.
Co považujete za úspěch?
Největším úspěchem byla účast na několika mezinárodních veletrzích, odkud jsme si přivezli i 1.místo. Všem pedagogům patří dík za nadšení, se kterým se do realizace veletrhu opakovaně pouštějí, za nápaditost doprovodných akcí. A nelze opomenout ani naše aranžéry za přípravu log firem a sponzorů, výzdobu sálu. Dík za zajištění akce takovýchto rozměrů prostě patří všem – i našim údržbářům, kteří zajišťují veletrh po technické a logistické stránce, a ekonomickému úseku za vyúčtování celé akce.
Pomohly studentům akce tohoto typu na trhu práce?
Několik absolventů nebo i žáků školy pracuje ve firmách svých rodičů a jsou jim významnou oporou a přinášejí jim ze školy mnoho nových nápadů a moderních metod. Například různé marketingové nástroje, se kterými se dříve příliš nepracovalo (public relations, výzkum spotřebitele).
Podle čeho se hodnotí nejlepší fiktivní firma?
Porota hodnotí následující kategorie: stánek, katalog a propagační materiály, elektronická prezentace či vizitka. Porota hodnotí u kategorie nejlepší stánek následující: kromě celkového vzhledu stánku hodnotí především vystupování obchodníků, formální a věcnou správnost vystavovaných dokladů (faktur, pokladních dokladů), jak se orientují ve svém odvětví, jak znají své produkty, umí poradit, zda mají v pořádku oprávnění k podnikání.
Jaký je ohlas z ostatních škol?
Veletrhu se mohou zúčastnit pouze fiktivní firmy sdružené v CEFIFu (centrum fiktivních firem), v letošním roce se přihlásilo 30 firem – kromě naší školy i tři ze Slovenska (Bratislava a Šaľa) a ostatní z Chodova, Mariánských Lázní, logistické školy Dalovice, Karlových Varů, Chebu, Mostu či Plzně. Slovenské firmy jsou pravidelnými účastníky, protože se jedná o naše partnerské školy. Rádi bychom na našich příštích veletrzích přivítali i firmy z německé partnerské školy.
Kdo akci financuje?
Vzhledem k tomu, že první dva regionální veletrhy jsme pořádali a hradili z projektu Inovace vzdělávacího procesu a akce byla velmi úspěšná a smysluplná, rozhodli jsme se, že budeme shánět finanční prostředky na pořádání dalších ročníků. Letos se koná již 6.veletrh. Pomáhá Karlovarský kraj, Sokolov, Sokolovská uhelná, ČEZ, Česká spořitelna, obec Královské Poříčí, Veolia a spousta jiných drobných živnostníků, například pan Mach a Černánský.