Zásadní přeměnu lokality Nová Louka a jejího přilehlého okolí plánuje město Karlovy Vary. Projekt nese název Divadelní korzo a jeho součástí je prostor od chrámu Maří Magdalény až po Císařské lázně. Zatím jde jen o studii, na níž v poslední době intenzivně pracuje Kancelář architektury města (KAM), která 18. října večer na toto téma pořádala veřejnou diskusi. Ze zástupců města na nikdo nepřišel, sešla se tam ale řada významných hostů, kteří mohou k návrhu říci mnoho podstatných podnětů - od současného ředitele Správy lázeňských parků Miroslava Kučery i jeho předchůdkyně Zuzany Maceškové, geologa a bývalého ředitele Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád Tomáše Vylity, ředitele Galerie umění Jana Samce, ředitelky Městského divadla Dany Neumannové až po několik stavebních inženýrů.

Představitelé města už minulý týden informovali, že se návrh zatím jen zpracovává a že zatím není nic rozhodnuto. "Celou tuto lokalitu bychom chtěli zklidnit z hlediska dopravy. Jak to bude s auty, kolik zůstane parkovacích míst, v tuto chvíli nevíme. Je o tom zatím předčasné hovořit," uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO).

PARKOVACÍ DŮM U GALERIE

Na Divadelním korzu se nachází hned několik významných karlovarských objektů. Se všemi se v rámci projektu počítá komplexně. "Jde o celistvý prostor, kterému chceme dát určitou tvář. V projektu navazujeme na rekonstrukci Staré Louky a chceme korzu dát podobnou podobu, aby i ono bylo příjemné. Velkou výhodou je, že je to jednotné území, které nedělí žádná křižovatka. Prioritou je utlumit dopravu. V současné době slouží Divadelní náměstí i Nová Louka jako parkoviště, je tam ohromná masa asfaltu. To bychom chtěli zásadně změnit," informoval na pondělní diskusi architekt KAM Jan Lebl.

V kolumbáriu se utrhly dva sloupy, urny byly přeneseny do nových schránek.
Z poškozeného kolumbária ve Varech museli vyjmout urny. Ty už mají nové místo

Aktuálně je tam podle něho asi sto parkovacích míst, která by se po přeměně měla snížit na přibližně 30. Proti tomu se ohradila jedna občanka, která bydlí v Divadelní ulici i ředitelka divadla, která upozornila, že už tak je počet parkovacích míst pro divadlo nedostačující. "Rozhodně nechceme v našich plánech poškodit místní rezidenty ani významné instituce, které tam sídlí. Jde jen o návrh, který můžeme ještě změnit," reagoval architekt.

KAM i představitelé města si jsou vědomi, že parkovací místa, která v lokalitě zmizí, musí nahradit novými. "Proto plánujeme u galerie realizaci parkovacího domu, protože opravdu nechceme, aby veřejný prostor obsadila auta," vysvětlil Lebl.

Ředitel galerie Samec připomněl, že v roce 1995, kdy byl zastupitelem, se řešilo budoucí využití plánované proluky na kraji Divadelní ulice. Dnes tam stojí hotel s restaurací. "My navrhovali, aby tam byl parkovací dům. Tehdejší vedení města se ale bálo, že se území zahltí dopravou. Dnes už taková šance na parkovací dům v tomto území není, bohužel," prohlásil Samec.

Vrchní soud v Praze rozhodoval 14. října 2021 v odvolacím jednání v případu Roberta Tempela.
ÚS vyhověl Robertu Tempelovi. Měl by se dostat bezodkladně na svobodu

"Dopravu v této lokalitě nikdy nevymýtíme, ani to nechceme, protože jde o obslužnou komunikaci pro kola, auta i autobusy. Auto by tam mělo mít ale stejnou důležitost jako chodec," upozornil přednášející architekt.

PROSTOR U VŘÍDLA

Divadelní korzo má začít pod Maří Magdalenou, jejíž samotné prostranství je podle Lebla už po rekonstrukci. "Vřídelní ulice je sama o sobě vlastně už dnes pěší zónou, ale člověk z toho ten dojem nyní nemá. Pod chrámem plánujeme pobytové schodiště, kde by si lidé mohli sednout a dívat se na Vřídlo. Současný studený žulový obklad pod Maří Magdalenou chceme nechat obrůst zelení, která by měnila barvu během roku. Na to je vhodný přísavičník," sdělil architekt.

OTEVŘENÝ PARK U DIVADLA PRO VÁNOČNÍ TRHY

Velkých změn má doznat parčík na Divadelním náměstí, který je uzavřený a právě jeho okolí slouží pro parkování a je tam hodně asfaltových ploch. "Ten park není špatný, ale není v něm život, je příliš uzavřený, proto ho chceme otevřít. Prostor by měl žít. Naším cílem je z něho udělat důstojný nástup k institucím, které tam sídlí," vysvětlil Lebl s tím, že významným prvkem parku má být nová socha Karla IV. Architekti plánují vykácet současné sakury a nahradit je platany. Má tam být také zázemí pro stoly a židle, kde by si lidé mohli vypít kávu. Ve studii se dokonce uvažuje, že by náměstí mělo sloužit pro pořádání vánočních i farmářských trhů či pro kulturní akce. "Jako žena bych se chtěla zastat těch sakur, které jsou dominantou na jaře, když kvetou a návštěvníci města si toto místo fotí. Je opravdu třeba je pokácet?" ozvala se ředitelka divadla Neumannová.

Podle Lebla dendrologický průzkum ukázal, že sakury jsou na hraně životnosti.

NOVÉ POVRCHY

Parčík na Divadelním náměstí má být vysypán takzvaným mlatovým povrchem, což je vlastně obdoba písku, který je ovšem zpevněný. "Chceme tak navázat na někdejší podobu lázeňských měst, písek byl kdysi i před Puppem. Mlatový povrch se navíc objevuje i v jiných lázeňských městech, která byla nyní přidána na seznam UNESCO," upřesnil architekt.

Asfalt na silnici by pak nahradila dlažba, čímž by došlo k optickému propojení komunikace s chodníky.

Mezi obžalovanými je i exhejtmana Jana Vaňhová. S Danielem Volákem, obhájcem jejího kolegy, exhejtmana Jiřího Šulce.
Začal soud k ROP Severozápad. Obžaloba se zřejmě bude číst dva dny

ALEJ KOLEM ŘEKY

Podél řeky Teplé až po hotel Quissisana chce KAM nahradit současných pár kaštanů okrasnými jírovci pleťovými, jež mají podle Lebla nádhernou růžovou barvu. "Budou určitě velkou atrakcí a ozdobou v době svého květu," konstatoval přednášející. Před divadlem má být alej hustější, před muzeem by měla být řidší, aby nabídla z protilehlé Staré Louky pohled právě na tuto budovu.

Myšlenka aleje se například velmi líbila bývalé ředitelce správy parků Maceškové, která ale upozornila, že stromy musí mít dostatek vláhy. "Alej tam dnes ale vyloženě chybí," podotkla Macešková, podle níž je celá studie velmi logickým návrhem.

LÁZNĚ I ZŮSTANOU SCHOVÁNY

Velké dilema měli architekti ohledně prostranství kolem Císařských lázní, především pak parku, kde se nachází lavička Václava Havla. Park je dnes zarostlý, dlouhé roky neprošel zásadní obměnou. Už v minulosti bylo jeho cílem bránit částečně v pohledu na Císařské lázně. "Člověk je má zkrátka uvidět, až dojde těsně před ně, kdy se mu najednou objeví v celé své kráse. U této myšlenky zůstáváme a doporučili nám to i zahradní architekti Krejčiríkovi, kteří například renovovali zámecký park v Lednici," konstatoval Lebl. Dodal, že v parku bude pokáceno jen několik stromů, které už jsou dožilé.

Prostor kolem Lázní I podle KAM nepotřebuje příliš velkou úpravu, architekti se hodně inspirovali starými fotografiemi, na nichž jsou Císařské lázně obklopeny rozkvetlými záhony a stromy magnólií. Právě tyto prvky chce KAM obnovit. "Budova Lázní I by pak měla vlastně vyrůstat ze záhonů," doplnil.