Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se jich narodilo. Informovala o tom Jana Špačková z Krajské správa ČSÚ v Karlových Varech.

Počet obyvatel České republiky se podle předběžných údajů od počátku roku mírně zvýšil, konkrétně o 16 692, a k 31. prosinci loňského roku činil 10 533 399. Bilance obyvatel nezahrnuje osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s konfliktem na území Ukrajiny. Podle údajů Cizineckého informačního systému mělo na konci roku tento typ pobytového oprávnění v České republice 432 428 osob, v Karlovarském kraji pak 16 614.

Mírný meziroční nárůst obyvatel zaznamenalo šest krajů, Karlovarský kraj byl jedním z osmi, kde došlo naopak k poklesu obyvatel. Na konci roku 2022 v něm žilo celkem 282 409 obyvatel, což je o 801 méně než na počátku roku. Ženy tvořily 50,6 procenta z celkového počtu obyvatel. Co do počtu obyvatel je Karlovarský kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 procenta všech obyvatel republiky.

Úbytek počtu obyvatel byl způsoben vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 1 201 osob více, než se jich narodilo. Naopak migrační saldo vykázalo kladou hodnotu, do kraje se přistěhovalo o 400 osob více, než kolik se jich vystěhovalo.

Ilustrační foto
Karlovarský kraj opět pomůže s ordinacemi pro chybějící lékaře

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel snížil ve všech okresech Karlovarského kraje. Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov o 472, nejnižší pak v okrese Cheb o 72 osob.

Od 1. ledna do 31. prosince 2022 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 325 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 294 dětí, to je o 11,2 procenta. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 43,3 procenta přišlo na svět jako první v pořadí a na 430, to je na 18,5 procenta, již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Mezi zemřelými bylo v kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let, 32,3 procenta všech zemřelých v kraji, a 80 až 89 let, 28,6 procenta všech zemřelých v kraji. Kojenecká úmrtnost činila 3,0 promile. Hodnota kojenecké úmrtnosti tak byla druhá nejvyšší mezi všemi regiony České republiky po Ústeckém kraji a zároveň o 0,7 promile vyšší, než kolik činí celorepubliková hodnota tohoto ukazatele.

V roce 2022 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 1 520 sňatků, což je o 207 sňatků, tedy o 15,8 procenta více než v roce 2021. Pro většinu ženichů i nevěst se jednalo o první sňatek. Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 572 manželských párů, kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, a to o 61, tedy o 9,6 procenta. Ze tří čtvrtin se jednalo o první rozvod, a to jak u mužů, tak i u žen. Společný návrh na rozvod podalo 355 manželů, 62,1 procenta všech rozvodů.

V roce 2022 se na území České republiky přistěhovalo 57 126 osob a 20 061 se vystěhovalo. Do kraje se přistěhovalo 3 352 obyvatel, z toho bylo 49,7 procenta mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 60,3 procenta přistěhovalo z jiných regionů Česka a zbývajících 39,7 procenta z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 2 952 obyvatel. Do jiných krajů se odstěhovalo 80,9 procenta všech vystěhovaných a do ciziny 19,1 procenta.