Hájská, Dyleňská a Permoníků. Tak se jmenují krasové jeskyně ukryté v bývalém povrchovém lomu na úpatí Dyleně na Chebsku.

Stěna tohoto lomu odhaluje vápence přeměněné při horotvorných procesech v průběhu třetihor. Vápenec zde byl na konci devatenáctého století těžen a pálen na vápno. Místní obyvatelé surovinu používali na výrobu bílých cihel, ze kterých jsou v okolí postaveny a dodnes stojí kapličky.

Zdroj: Youtube

První náznaky k objevení vzácných krasových jevů jsou už z konce devadesátých let minulého století, při zkoumání původní vápenky.

Jeskyňáři zprvu odkryli vstupy do jeskyní a postupně se dlouhé roky propracovávají do podzemí, odkud v kýblích vynášejí rozpuštěnou a naplavenou horninu v podobě jemného písku. Některé chodby jsou tak úzké, že jen stěží se jimi člověk protáhne. Nejprve začali odkrývat Hájskou jeskyni, pojmenovanou podle blízké obce. Nejsou zde krápníky, ale eroze přispěla k velice zajímavým tvarům, vlnění a prapodivným pásům. Druhou odhalovanou jeskyní je Dyleňská. Její chodby mají dohromady přes dvacet metrů.

Centrem pozornosti je nyní jeskyně Permoníků. Loni u ní jeskyňáři zajistili strop před vchodem a chystají se na další průzkum.

Nedaleko od jeskyní je republikový unikát v podobě krasového propadání. Voda malého potůčku teče pod obrovský balvan a mizí v podzemí. Doposud se ale nikomu nepodařilo objevit místo, kde vytéká zpět na povrch.

Nutno podotknout, že Dyleňský kras není z bezpečnostních důvodů přístupný veřejnosti. Kmotrovo propadání, jak se záhadný vtok jmenuje, přístupné je.