Oproti šestému týdnu to bylo o 3,8 procenta více nemocných. Nejvyšší nemocnost byla v okrese Cheb s 998 nemocnými na 100 000 obyvatel a nejnižší v okrese Karlovy Vary s 551 nemocnými na 100 000 obyvatel. V okrese Sokolov bylo 818 nemocných na 100 000 obyvatel.

V porovnání s minulým týdnem došlo k poklesu počtu ARI v okresech Karlovy Vary o 19 procent a v okrese Sokolov o 4 procenta. Pouze v okrese Cheb došlo k nárůstu počtu ARI o 38,6 procenta. Od pondělí byl ukončen zákaz návštěv pacientů hospitalizovaných v nemocnici v Karlových Varech a v nemocnici Cheb, který byl vyhlášen od 10. ledna.

V 7. kalendářním týdnu 2017 bylo v Karlovarském kraji hlášeno 13 potvrzených případů chřipky.
V letošní sezóně 2016/2017 evidují hygienici v Karlovarském kraji celkem 93 potvrzených případů chřipky (64 z okresu Karlovy Vary, 15 z okresu Sokolov a 14 z okresu Cheb), a to 3 ve věkové skupině 0-5 let, 8 ve věkové skupině 6-14 let, 6 ve věkové skupině 15-24 let, 26 ve věkové skupině 25-64 let a 50 ve věkové skupině nad 65 let věku. Celkem 37 případů bylo zaznamenáno u žen a 56 případů u mužů.

V 10 případech (5x žena – 62, 70, 73, 78, 93 let a 5x muž – 62, 70, 76, 81, 89 let) měli pacienti klinicky závažný průběh chřipky a museli být hospitalizováni na ARO nebo JIP, 12 pacientů bylo hospitalizováno na JIP (nejednalo se však o chřipku s klinicky závažným průběhem), 1 pacient byl přeložen z TRN na ARO (onemocnění však nebylo lékařem uzavřeno jako chřipka s klinicky závažným průběhem), 34 pacientů bylo hospitalizováno na standardních odděleních a u 36 pacientů se onemocnění obešlo bez hospitalizace. U 2 klinicky závažných případů došlo k úmrtí, úmrtí nesouvisí s chřipkou. Celkem 37 pacientům byla podána antivirotika. V 69 případech pacienti negovali očkování proti chřipce, v 12 případech se nepodařila očkovací anamnéza zatím zjistit a 12 nemocných pacientů bylo očkováno proti chřipce.