Znečištěná voda zde téměř každoročně komplikuje koupání, a náměstek Michal Riško (ČSSD) připravuje plán, jak vodní plochu zkvalitnit. „Jde o opatření, aby průtočnost vody zde byla celoroční, aby voda soustavně cirkulovala a bujení a přemnožení organismů, které vodu znečišťují, se tak dalo odstranit. Rolava ale vždy bude přírodní koupaliště, s tím musejí lidé počítat," zdůraznil náměstek Riško. Stejně tak by se měla zmodernizovat plocha celého areálu, v němž by mělo být daleko více možností k rekreaci i sportu. Na dotaz, zda se zde město chystá zavést vstupné, náměstek odpověděl, že nikoliv. Vstup do areálu tak bude zdarma, a to i kvůli tomu, že lidé z okolí si areálem zkracují cestu.