„Muzeum Cheb připravuje vycházky v tradiční spolupráci s dalšími organizacemi. Kvůli nařízením a koronavirové krizi jsme museli zrušit exkurze, jako jsou tradiční Květy Ohře z raftu,“ sdělil Jiří Brabec. „Stejně tak se letos bohužel nepodíváme do odchovny perlorodek v bavorském Huschermühle. Ale v popisu krajiny, vegetace, rostlin a živočichů přímo v lokalitách problém nevidím,“ poznamenal botanik.

Při pořádání výletů do přírody sledují pracovníci muzea několik aspektů. Například opakují tradiční akce, o které je zájem, i když je třeba realizují na různých místech. „To se týká akcí, jako jsou ptačí exkurze, výpravy za pobytovými stopami bobrů, k památným stromům, na orchidejové lokality, netopýří noci a podobně. Zároveň každoročně hledáme nová témata, nové lokality. Většina nových exkurzí vede na místa objevená či zkoumaná v předchozím roce. Velká část našich návštěvníků náš kraj dobře zná a vyžaduje právě buď nové, neznámé lokality, nebo nové objevy na těch známých,“ poznamenal Jiří Brabec. Přehled všech výletů do přírody je pravidelně vypsán na stránkách Muzea Cheb.